The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo đột phá phát triển nông nghiệp Việt Nam
11/04/2015 - Lượt xem: 1498
“Hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo ra động lực kép, mạnh mẽ để tạo đột phá phát triển của nông nghiệp Việt Nam” – Đó là nhấn mạnh của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại cuộc tọa đàm “Xây dựng các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp như thế nào trong giai đoạn 2015 – 2016 và 2017 – 2020” diễn ra sáng 11/4 tại Hà Nội.
 
                   Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm. (Ảnh:TH)


Buổi tọa đàm do Liên mình Hợp tác xã Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học…

Hiện cả nước có 10.339 hợp tác xã HTX nông nghiệp, chiếm 52% tổng số HTX, trong đó có 9.221 HTX dịch vụ nông nghiệp với tổng số thành viên HTX nông nghiệp cả nước khoảng 6,7 triệu, bình quân có 660 thành viên/HTX. Tỷ lệ hộ nông dân tham gia HTX nông nghiệp chiếm 45%, số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới trong những năm gần đây tăng mỗi năm bình quân khoảng 200 HTX. Nhiều HTX nông nghiệp đã gắn kết được hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển ngành nghề nông thôn, tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Qua tổng kết đánh giá cho thấy, đã có những HTX nông nghiệp kiểu mới được hình thành và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp ở nhiều địa phương trên cả nước. Đó là HTX nông nghiệp được tổ chức và quản lý theo đúng các nguyên tắc HTX, thành viên tham gia HTX tự nguyện, có góp vốn và tham gia các hoạt động kinh tế của HTX, dân chủ trong HTX được phát huy; HTX có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thị trường và nhu cầu lợi ích của thành viên, vốn tích lũy của HTX được tăng cường, mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, về cơ bản, tình trạng khó khăn, tồn tại, yếu kém của nhiều HTX nông nghiệp chưa được khắc phục như: năng lực nội tại của nhiều HTX nông nghiệp còn yếu kém cả về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và hạn chế quy mô hoạt động; đa số HTX cơ sở vật chất, kỹ thuật nghèo nàn, máy móc thiết bị cũ, trình độ công nghệ lạc hậu; hầu hết trình độ quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ HTX còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; hiệu quả hoạt động của HTX còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của thành viên và chưa mang lại nhiều lợi ích cho thành viên…

Tại buổi tọa đàm, ý kiến của đại biểu, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giám đốc HTX đã tham gia thảo luận và trao đổi thẳng thắn để tiếp tục làm rõ về lý luận và thực tiễn về HTX kiểu mới; những kinh nghiệm thành lập và phát triển HTX kiểu mới, mô hình liên kết trong sản xuất giữa hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp ở từng khu vực, từng vùng miền trong cả nước; xây dựng kế hoạch và lộ trình xây dựng HTX kiểu mới trong nông nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, Liên minh HTX Việt Nam và đoàn thể các cấp trong quá trình triển khai…

Các đại biểu cũng tập trung làm rõ vai trò và trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc thành lập HTX nông nghiệp kiểu mới trong giai đoạn 2015 – 2020, trên cơ sở kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hệ thống bộ máy quản lý theo quy định của Luật HTX năm 2012, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, tập trung và thống nhất từ Trung ương đến địa phương; tình hình tổ chức triển khai Luật HTX năm 2012; trong đó làm rõ kết quả và hiệu quả thực hiện củng cố, đổi mới, tổ chức và hoạt động lại của HTX theo Luật HTX và thành lập các HTX kiểu mới trong nông nghiệp; những vấn đề về cơ chế, chính sách thành lập HTX kiểu mới…

Theo GS.TS Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để phát triển, nâng cao hiệu quả các HTX cần đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủa nghĩa. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế hợp tác. Mặt khác, đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Liên minh HTX, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể…

Các đại biểu khẳng định, với HTX kiểu mới, nông nghiệp Việt Nam có khả năng chuyển sang một giai đoạn phát triển mới về chất, về tính đột phá, vì nó khắc phục được các yếu kém, cản trở kéo dài suốt 30 năm. Bởi lẽ, HTX kiểu mới sẽ tạo được động lực kép, mạnh mẽ để tạo đột phá phát triển của nông nghiệp Việt Nam hiện nay, vì nó vừa duy trì sự quan tâm, nỗ lực, sáng tạo cao nhất của từng hộ nông dân…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTT Việt Nam nhấn mạnh, HTX kiểu mới không chỉ đem lại lợi ích lớn hơn nhiều cho người nông dân, mà còn đem lại lợi ích cho nhà nước – giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, lợi ích cho doanh nghiệp và ngân hàng – giảm chi phí, giảm rủi ro và lợi ích cho các nước nhập khẩu của Việt Nam – tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực thương mại quốc tế. HTX kiểu mới sẽ tạo đột phá cho phát triển nông nghiệp Việt Nam vì nó tạo ra sự tương tác đồng hướng của 4 lợi ích: lợi ích của hơn 10 triệu hộ nông dân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích các nước giao thương với Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra những giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp Việt Nam, trong đó nhấn mạnh, HTX kiểu mới sẽ tạo ra động lực kép, mạnh mẽ để tạo đột phá phát triển của nông nghiệp Việt Nam hiện nay, vì nó vừa duy trì sự quan tâm, nỗ lực sáng tạo cao nhất của từng hộ nông dân (trồng trọt, chăn nuôi, nghề cá…) và họ vẫn là người chủ đầy đủ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời các hộ nông dân được sự hỗ trợ rất hiệu quả của HTX nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp nhận tối đa các hỗ trợ của nhà nước, phát huy mạnh mẽ các liên kết với doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hội nhập quốc tế về thương mại…/.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Thành phố Pleiku lập lại trật tự đô thị

Gia Lai: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa

Gia Lai: Kiểm soát chặt người và phương tiện tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp thứ tư

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG