The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hiệu quả công tác kết nghĩa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số
05/11/2019 - Lượt xem: 294
Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác kết nghĩa giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các cơ quan, trường học, doanh nghiệp Nhà nước đứng chân trên địa bàn huyện Đak Đoa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Từ năm 2014 đến tháng 3 năm 2019, có 53 các cơ quan, đơn vị tổ chức kết nghĩa với 56 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện; từ tháng 4 năm 2019 đến nay, sau khi sáp nhập thôn, làng theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời điều chỉnh phân công 51 cơ quan, đơn vị kết nghĩa với 55 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, phân công Đảng ủy Công an huyện kết nghĩa với Đảng ủy xã Hải Yang, Đảng ủy Quân sự huyện kết nghĩa với Đảng ủy xã Hà Đông; cấp ủy đảng 17 xã, thị trấn và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình kết nghĩa trước đây; Ban Dân vận Huyện ủy cùng với phòng Giáo dục - Đào tạo huyện hướng dẫn để 52 trường học trên địa bàn kết nghĩa với 46 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số; các đoàn thể huyện chỉ đạo tổ chức kết nghĩa giữa các chi hội, tổ hội, giữa các thôn, tổ dân phố người kinh với các làng đồng bào dân tộc thiểu số,… Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thành nhiệm vụ, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện xuất ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ quan hình chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện là 2.500.000 đồng/năm/đơn vị (41 cơ quan, đơn vị) để tuyên truyền, vận động nhân dân và làm công tác dân vận làng kết nghĩa. 

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn và thực lực chính trị của thôn, làng tiến hành bàn bạc thống nhất khảo sát những vấn đề nổi cộm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội để vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới bằng việc làm cụ thể như: đóng góp ngày công lao động, kinh phí và hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng tường rào, cổng ngõ khang trang, sạch đẹp, điện thắp sáng tại các tuyến đường nội thôn,…; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động các con em trong độ tuổi đến trường đầy đủ; cảnh giác với các loại tội phạm và những đối tượng lạ mặt đến làng, thực hiện tốt hương ước, quy ước của làng; không phá rừng làm nương rẫy và tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, không tiếp tay cho lâm tặc khai thác gỗ trái phép; chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ,... Đến cuối năm 2018 có 41/55 thôn, làng, tổ dân phố kết nghĩa được công nhận đạt làng văn hóa, chiếm tỷ lệ 74,54% (năm 2014 có 23/56 làng được công nhận đạt làng văn hóa, chiếm tỷ lệ 41%).

Công tác kết nghĩa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Ảnh: Nguyễn Đông

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giúp dân làng giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định cuộc sống. Giúp các hộ dân tiếp cận với các nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Phối hợp với UBND các xã khảo sát, triển khai các đề án, chương trình, dự án mục tiêu quốc gia và các chính sách dân tộc khác để nhân dân tại các thôn, làng được hưởng lợi. Một số cơ quan, đơn vị (phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, Công ty Cà phê Đak Đoa, Hội Nông dân,…) hỗ trợ cây giống cho các hộ như măng điền, trúc, bời lời, cỏ voi, hỗ trợ gà sinh sản, heo, vịt Xiêm,…vận động hộ nghèo gieo trồng, thu hoạch đúng thời vụ. Vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng lúa nước thường xuyên bị khô hạn sang trồng khoai lang, rau màu các loại... Ngoài ra, Công ty Cà phê Đak Đoa và các Nông trường cao su thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã phối hợp với lực lực chính trị tại các thôn, làng vận động, thu hút các thanh niên và người dân tại làng kết nghĩa vào làm công nhân chăm sóc cà phê, cạo mủ cây cao su để ổn định cuộc sống, góp phần trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quan tâm thăm hỏi các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi; hỗ trợ và động viên các phong trào thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên nhân các dịp Lễ, Tết; hằng năm tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên ở các thôn, làng kết nghĩa lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, tùy vào kinh phí của từng cơ quan, đơn vị kết nghĩa và kinh phí được hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức đi đến các làng kết nghĩa để thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết trong năm với mỗi ngày lễ từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Các Trường học trên địa bàn thường xuyên cử các giáo viên xuống làng vào các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần và các dịp Lễ, Tết để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, các hoạt động của làng để có hướng giúp đỡ cụ thể, thiết thực, như: công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách thương binh, liệt sỹ; hoạt động vì người nghèo; triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em, đồng thời vận động các học sinh đi học đúng độ tuổi, tham gia đến lớp học đầy đủ. Trong 05 năm, các trường học đã vận động cán bộ, công chức, viên chức quyên góp, ủng hộ các làng kết nghĩa nhân dịp các ngày Lễ, Tết với tổng số tiền 198.875.000 đồng. Ngoài ra, còn tổ chức thăm, tặng các món quà thiết thực, như: lưới bóng chuyền, 10 bộ bàn ghế cho nhà sinh hoạt cộng đồng, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu học sinh trong làng,...

Hướng dẫn cán bộ, đảng viên ở các thôn, làng nêu cao tinh thần trách nhiệm trước dân, làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình; gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong các phong trào quần chúng, trước hết là duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động hướng vào các việc làm cụ thể như: chăm lo phát triển kinh tế gia đình không nghe lời của bọn phản động xúi dục vượt biên trái phép sang Camphuchia, Thái Lan; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đối với cấp ủy chi bộ và ban nhân dân trong làng từ khi thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU, việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các làng được thuận lợi hơn; phong trào, hoạt động ở làng được các cơ quan, đơn vị kết nghĩa phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn tổ chức triển khai hiệu quả đạt cao hơn, tình cảm của bà con nhân dân đối với các cơ quan, đơn vị kết nghĩa ngày càng thân thiết, gắn bó.

Nhìn chung việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU là một việc làm đúng đắn, thiết thực, hiệu quả và có nhiều ý nghĩa được các cấp ủy đảng, cán bộ và nhân dân ủng hộ, tích cực triển khai thực hiện. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Đề án kết nghĩa đã góp phần không nhỏ cho công tác “xóa đói, giảm nghèo” trong toàn huyện theo phương châm xã hội hóa; đời sống của nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương so với những năm trước giảm đáng kể. Tình hình kinh tế - xã hội phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phương Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG