21/05/2018 - Lượt xem: 154
Theo kế hoạch, tổng kinh phí mà Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên phân bổ cho Gia Lai trong năm 2018 là 244,5 tỷ đồng (trong đó, vốn ODA là 237,6 tỷ đồng, vốn đối ứng là 6,9 tỷ đồng).

 

Dự án hỗ trợ hộ nghèo xã Lơ Ku trồng mía cao sản. Ảnh: Đ.Y
Dự án hỗ trợ hộ nghèo xã Lơ Ku trồng mía cao sản. Ảnh: Đ.Y

Từ nguồn vốn này, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai đã phân bổ vốn đầu tư (vốn ODA) thành 4 hợp phần. Cụ thể gồm: hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn, làng thực hiện 96 công trình; hợp phần phát triển sinh kế bền vững (hỗ trợ phát triển sản xuất); hợp phần cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông; hợp phần quản lý dự án (gồm hợp đồng tư vấn, chi phí hoạt động gia tăng, lương, phụ cấp…).

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng Ia Gri nối nhịp chiêng mừng Lễ hội

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2326023350
THB692.49721.37
SGD16767.2916950.35
SEK2520.22583.64
SAR6197.786440.94
RUB343.66382.93
NOK2696.852781.37
MYR5526.515598.03
KWD76374.8579371.29
KRW19.9521.21
JPY200.19205.19
INR320.08332.64
HKD2954.042998.26
GBP29865.3830131.11
EUR26053.3226442.22
DKK3454.823563.1
CHF22897.3223193.65
CAD17518.7917710.05
AUD16704.7616887.14
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG