The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong 6 tháng đầu năm
26/06/2018 - Lượt xem: 412
Theo dự ước của các ngành chức năng, kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn giữ ở mức ổn định. Bên cạnh đó, có nhiều lĩnh vực tăng khá; trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,48%, công nghiệp - xây dựng tăng 8%, dịch vụ tăng 7,84%, thuế sản phẩm tăng 9,78%.

Vụ đông xuân 2017 - 2018, diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 103,9% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 161.798 tấn, bằng 100,4% kế hoạch, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Sản xuất vụ mùa (tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2018), toàn tỉnh gieo trồng được 71.348 ha cây trồng các loại, đạt 35% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 9.705 tỷ đồng, bằng 49,36% kế hoạch, tăng 12,45% so với cùng kỳ năm 2017. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 28.011 tỷ đồng, bằng 48,71% kế hoạch, tăng 12,46% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 240,2 triệu USD, bằng 51,12% Nghị quyết, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 9.677 tỷ đồng, đạt 43,98% Nghị quyết, tăng 9,08% so với cùng kỳ năm 2017. Tỉnh đã kịp thời giao vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương và thông báo kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các chủ đầu tư để sớm triển khai các dự án.

- Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm thông qua nhiều hoạt động quảng bá, kêu gọi....Trong 6 tháng đầu năm 2018 có 30 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, với vốn đăng ký khoảng 3.871 tỷ đồng. Đến nay, có 57 dự án đã được tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, hiện đang triển khai thực hiện các bước thủ tục, với tổng vốn đăng ký thực hiện gần 9.000 tỷ đồng. Hiện nay có khoảng 60 dự án được các nhà đầu tư quan tâm đăng ký đề xuất thực hiện, với vốn đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm; 6 tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 345 doanh nghiệp và 165 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 2.210 tỷ đồng (số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 20,6% so với cùng kỳ, vốn đăng ký tăng 21,8% so với cùng kỳ). Toàn tỉnh hiện có 4.466 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 87.758 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.251 tỷ đồng, bằng 53,6% Nghị quyết, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2017. Hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng duy trì sự tăng trưởng; tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ. Ước đến 31 tháng 6 năm 2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 34.200 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ, tăng 6% so với cuối năm 2017. Trong đó nguồn vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 9.350 tỷ đồng, tăng 32,4% so cùng kỳ, chiếm 27,3% tổng nguồn vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 82.100 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, tăng 5% so với cuối năm 2017. Nợ xấu là 550 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,67% tổng dư nợ, giảm 0,53% so với cuối năm 2017.

 Đức Bình

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG