The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 8,1% - 8,2%
06/12/2018 - Lượt xem: 687
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã đề ra.

Theo Nghị quyết, trong năm 2019, tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 8,1% đến 8,2%. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; phấn đấu cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 37,32 - 37,31%, công nghiệp - xây dựng đạt 28,44 - 28,44%, dịch vụ đạt     34,24 - 34,25%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 26.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 500 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.905 tỷ đồng trở lên; GRDP bình quân đầu người/năm từ 49,78 - 49,83 triệu đồng.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Nghị quyết cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

Một là, tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ giới hóa vào phát triển cánh đồng lớn; tiếp tục quan tâm thực hiện tái canh cây cà phê, ứng dụng tưới tiết kiệm nước vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; quyết tâm phấn đấu huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tiếp tục nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ba là, triển khai các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, thực hiện giao thương thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, nhất là sản phẩm có thế mạnh của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý giá cả, ổn định thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trước mắt tập trung thực hiện tốt kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bốn là, quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý thống nhất, bảo đảm các dự án đầu tư phải đúng theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các công trình thủy lợi, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường như: Dự án đầu tư hồ chứa nước Plei Thơ Ga, Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, Thủy lợi Pleikeo, Thủy lợi Ia Mơr…; phối hợp thực hiện tốt các dự án trọng điểm trên địa bàn (Quốc lộ 19, 25, tỉnh lộ 665…). Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư. Tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020.

Năm là, tích cực chỉ đạo thu ngân sách, nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu, Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Nguyễn Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG