The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tập trung phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
08/10/2018 - Lượt xem: 447
Năm 2018, các huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký xây dựng 28 làng thuộc 26 xã để xây dựng mô hình điểm làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh minh họa (nguồn THGL)

Kinh tế tiếp tục duy trì, phát triển ổn định; tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đạt 533.319 ha, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tái canh cây cà phê, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trong sản xuất.  Tổng diện tích tái canh cây cà phê là 3.234 ha đạt 142,4% kế hoạch.

Năm 2018, toàn tỉnh dự kiến xây dựng 33 cánh đồng lớn, với diện tích 2.936 ha; đến nay có 06 tổ chức (03 doanh nghiệp và 03 hợp tác) liên kết với nông dân để lập 11 dự án xây dựng cánh đồng lớn, tổng quy mô 2.641 ha/24 cánh đồng lớn.

Có 06 dự án lập 18 cánh đồng lớn với 2.200 ha mía; 02 dự án lập 02 cánh đồng lớn với 199,3 ha cà phê; 03 dự án lập 04 cánh đồng lớn với 242 ha lúa; tổng kinh phí dự kiến là 766,68 tỷ đồng. Có 23.571 ha cây trồng các loại ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Chăn nuôi phát triển tương đối ổn định.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên. Các cấp, các ngành tích cực triển khai công tác trồng rừng, trồng mới 4.645,2 ha rừng, đạt 66,36% kế hoạch (trong đó trồng rừng phòng hộ 150 ha, rừng sản xuất 3.367,3 ha, trồng cây phân tán 727,9 ha), hiện nay đang tiến hành trồng tại khu vực Tây Trường Sơn và Đông Trường Sơn; chăm sóc, khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, khai thác rừng trồng đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng được tăng cường; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Tiếp tục duy trì 49 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 49 xã đạt 19 tiêu chí; 08 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 25 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 101 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí...; Bình quân 01 xã đạt 11,29 tiêu chí.

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, 17/17 huyện, thị xã, thành phố ban hành Bộ tiêu chí Làng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch, đề án, chỉ đạo triển khai.

Năm 2018, các huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký xây dựng 28 làng thuộc 26 xã để xây dựng mô hình điểm làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cao Thương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG