The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh
26/12/2016 - Lượt xem: 727
Những năm gần đây, công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp luôn được tỉnh chú trọng; số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm tăng 10%, các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai kịp thời. Đã thành thành lập Hội đồng xúc tiến đầu tư; ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Định kỳ 6 tháng các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa hiện đại” của TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa hiện đại” của TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật (GLO)

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh của tỉnh vẫn chưa thực sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư còn yếu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm và nằm trong nhóm trung bình của cả nước. Doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, chưa xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, sức cạnh tranh thấp, đây là thách thức lớn khi bước vào hội nhập kinh tế quốc tế.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020, căn cứ kết quả phân tích các yếu tố thành phần của PCI năm 2015, trên cơ sở nhận biết chính xác và cụ thể những điểm mạnh, yếu cần cải thiện nhằm tiếp tục đạt được những bước tiến trong lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền tỉnh, để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cơ quan, cá nhân trong việc triển khai thực hiện. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả.

Xây dựng quy chế phối hợp và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh, kịp thời tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tạo môi trường kinh doanh đầu tư thông thoáng, thuận lợi.

Phấn đấu đến năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu, cụ thể:

Đơn giản thủ tục và đảm bảo thời gian đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất không quá 10 ngày.

Thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới 60 ngày.

Thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tối đa 02 ngày, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tối đa 01 ngày; thời gian thực hiện thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 32 ngày; thời gian nộp thuế còn không quá 110 giờ/năm, tiếp tục duy trì các doanh nghiệp đang hoạt động và các doanh nghiệp thành lập mới kê khai thuế điện tử đạt 100%, thực hiện nộp thuế điện tử đạt 100%, xây dựng công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế đảm bảo 98%; thời gian nộp bảo hiểm xã hội không quá 45 giờ/năm.

Đơn giản quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất, nhập khẩu, hải quan. Nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong việc kiểm dịch, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại khu vực cửa khẩu; thiết lập cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa hải quan và cơ quan quản lý nhà nước; giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu xuống còn dưới 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, dưới 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu. Thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới: Hàng hóa đơn giản dưới 5 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu; hàng hóa phức tạp dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và dưới 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp cố gắng giải quyết các vụ việc tranh chấp thương mại và phá sản doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp thương mại xuống còn dưới 180 ngày (hiện nay là 400 ngày) và thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp dưới 20 tháng.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện đúng và đầy đủ, công khai các quy định; rà soát, hoàn thiện mô hình “một cửa”; “một cửa liên thông”.

Đổi mới căn bản phương thức quản lý, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra trên nguyên tắc hành chính phục vụ, hỗ trợ, xem người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư nhằm đổi mới quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, giao thông, xây dựng, điện, thuế, hải quan, tư pháp… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh cũng như của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG