The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông - lâm nghiệp
07/08/2016 - Lượt xem: 787
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các công ty nông - lâm nghiệp và đơn vị thi công triển khai lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thiết kế kỹ thuật-dự toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án tăng cường quản lý đất đai đối với toàn bộ diện tích đất công ty nông - lâm nghiệp giữ lại và xây dựng phương án sử dụng quỹ đất công ty nông - lâm nghiệp trả về địa phương quản lý. Căn cứ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty nông-lâm nghiệp theo quy định.

Hội nghị chuyên đề về công tác quản  lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Nguyễn Đông

 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định đề án sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông - lâm nghiệp theo quy định. Đồng thời, phối hợp xây dựng và thực hiện phương án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc nông-lâm trường quốc doanh giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định…

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG