The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý phát triển cây trồng xen trong vườn cà phê
28/08/2018 - Lượt xem: 520
Trước điều kiện biến đổi khi hậu và hội nhập kinh tế quốc tế, trong những năm qua người trồng cà phê ở các địa phương trong tỉnh đã thực hiện trồng xen cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; đây là một giải pháp nhằm vừa làm cây che bóng, chắn gió cho cà phê, vừa đa dạng sản phẩm, hạn chế những rủi ro về giá cả và biến động của thị trường.

Trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê cho thu nhập cao. Ảnh minh họa

Theo thống kê, Gia Lai hiện có 94.025 ha cà phê (chiếm 14.1% diện tích cà phê cả nước), trong đó gần 80.000 ha cà phê trong giai đoạn kinh doanh. Tuy nhiên, diện tích cà phê có trồng xen các loại cây công nghiệp và cây ăn quả ở nhiều địa phương trong tỉnh tăng nhanh, nhiều nơi có mật độ trồng xen và thâm canh chưa phù hợp, ảnh hưởng đến phát triển bền vững của cây trồng chính (cà phê).

Đề từng bước phát triển cây trồng xen trong vườn cà phê có hiệu quả và bền vững, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; tạo thêm việc làm, nâng cao và ổn định thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện trồng cà phê và thành phố Pleiku tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng trồng xen trong các vùng trồng cà phê trên địa bàn. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, có định hướng cho từng xã và xây dựng kế hoạch trồng xen các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, bơ… trong vùng trồng cà phê phù hợp thị trường và điều kiện thực tiễn sản xuất của người dân trên địa bàn.

Xác định vùng trồng xen tập trung trong vườn cà phê; chú trọng nguồn nước tưới cho vùng trồng xen; khuyến cáo, hướng dẫn người trồng cà phê lựa chọn cây trồng xen phù hợp, có hiệu quả kinh tế, có thị trường tiêu thụ, đầu ra ổn định cho sản phẩm cây trồng xen và ít tranh chấp nguồn nước tưới đối với cây trồng chính cà phê, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác khuyến nông và bố trí kinh phí để xây dựng các mô hình mẫu trồng xen các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh té trong vườn cà phê để nông dân tham quan, học tập, nhân rộng trong sản xuất và áp dụng trong tái canh cà phê trong những năm tới. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt việc hỗ trợ người trồng cà phê liên kết với doanh nghiệp trong việc phát triển, mở rộng diện tích cây trồng xen trong vườn cà phê thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã để đảm bảo đầu ra ổn định cho từng sản phẩm cây trồng xen; từng bước hình thành và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cây trồng xen trong vườn cà phê ở địa phương ổn định, hiệu quả, bền vững.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trông cà phê trong tỉnh nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án trồng xen một số loại cây trồng trong vùng cà phê có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện khí hậu thổ nhưỡng từng vùng.

Xây dựng, hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng xen, mật độ cây trồng xen; kỹ thuật thâm canh an toàn, bền vững và rải vụ thu hoạch cây trồng xen trong vườn cà phê; kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả và bảo quản sau thu hoạch đối với sản phẩm cây ăn quả.

Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho nông dân về quy trình kỹ thuật trồng xen; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp bón phân và thuốc bảo vệ thực vật qua đường ống; mở rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất cây ăn quả trồng xen trong vườn cà phê theo tiêu chuẩn Viet GAP, tiến tới cấp giấy chứng nhận chất lượng, cấp mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc và xay dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả Gia Lai.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG