01/05/2018 - Lượt xem: 463
Thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 19/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, trong đó tiến độ triển khai phương án sắp xếp, cổ phần hóa các công ty nông, lâm nghiệp cụ thể như sau:

Kết quả hình ảnh cho công ty chè biển hồ gia lai

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Về Cổ phần hóa 03 công ty nông nghiệp, tỉnh đã hoàn thành việc cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Bàu Cạn trong năm 2017. Sau khi bán cổ phần lần đầu, Nhà nước không còn nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược (Công ty cổ phần Tập đoàn BOSSCO) nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Đang tiếp tục triển khai thực hiện cổ phần hóa 02 doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Biển Hồ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Gia Lai).

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Biển Hồ: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty (tại Quyết định số 744/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 10 năm 2017); phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (tại Quyết định số 759/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2017); giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (tại Quyết định số 966/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017); phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa (phê duyệt ngày 05 tháng 02 năm 2018). Tỉnh đã thống nhất phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Biển Hồ thành Công ty cổ phần.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty (tại Quyết định số 707/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2017); phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (tại Quyết định số 796/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2017); giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (tại Quyết định số 965/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017); phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa (phê duyệt ngày 05 tháng 02 năm 2018). Tỉnh đã thống nhất phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Gia Lai thành Công ty cổ phần.

Dự kiến trong tháng 6 năm 2018 sẽ hoàn thành việc cổ phần hóa tại 02 công ty trên theo đúng tiến độ được quy định tại Thông báo số 528/TB-VPCP, ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015 - 2017; nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020.

Về sắp xếp các công ty lâm nghiệp, đối với 11/11 công ty lâm nghiệp: Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Các công ty này đã được tỉnh phê duyệt các đề án sắp xếp, phê duyệt các kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh 05 năm của từng công ty.

Trên cơ sở các đề án sắp xếp đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 3 năm 2016 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo cho các công ty lâm nghiệp mở rộng hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên), theo nội dung đề án và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm đã được phê duyệt. Tỉnh đã trình Bộ Tài chính thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cấp bổ sung vốn điều lệ cho 11 công ty lâm nghiệp từ nguồn quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG