The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Phấn đấu từng bước đưa chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh vào nhóm đầu của cả nước.
17/09/2018 - Lượt xem: 441
Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-HĐND, ngày 12/7/2048 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ Sáu về thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017. Trên cơ sở kế hoạch của các ngành, địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch hành động nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai trong thời gian đến.

Khẳng định mục tiêu theo hướng điều hành kinh tế, nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị có liên quan đến từng chỉ số thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Qua đó, từng bước phấn đấu đưa chỉ số năng lực canh tranh tỉnh Gia Lai vào nhóm đầu của cả nước. Tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn. Để thực hiện được mục tiêu có tính đột phá thì trong thời gian đến cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm, như: Tập trung cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chuyển nhận thức và hành động từ “quản lý doanh nghiệp” sang “ đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đặt phương  châm “ thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Xây dựng phong cách phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả thực thi của các ngành, địa phương. Bên cạnh đó là giảm việc thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp bằng cách giao Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, đánh giá và báo cáo. Tuân thủ kế hoạch thanh, kiểm tra doanh nghiệp của tỉnh ban hành hàng năm. Doanh nghiệp có quyền từ chối các cuộc thanh tra, kiểm tra không có trong kế hoạch hàng năm của tỉnh và các cuộc thanh, kiểm tra trùng với kế hoạch thanh, kiểm tra của Trung ương. Các cơ quan chức năng có nhiệm vụ thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chấm dứt tình trạng chi phí không chính thức. Thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp nếu có cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây khó dễ cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Chủ tịch Tập đoàn FLC về đầu tư tại Gia Lai

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, báo cáo, kiểm tra tính minh bạch trong sạch trong việc tiếp cận thông tin. Thường xuyên cập nhật các tài liệu có tính pháp lý về quy hoạch, kế hoạch, tài liệu ngân sách, thông tin mới có liên quan trên trang Web của tỉnh, của các ngành, địa phương và phương tiện thông tin đại chúng. Giải quyết yêu cầu của các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân chậm nhất 02 ngày. Tận dụng mạng xã hội Zalo, Viber… để thực hiện cải cách các thủ tục hành chính nhanh gọn.

Tăng cường hệ thống thiết chế pháp chế và an ninh trật tự , tạo niềm tin đối với doanh nghiệp. Sở tư pháp được giao trách nhiệm chủ trì với công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tổ chức thi hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, xây dựng bộ quy chế phối hợp để không bị chồng chéo trong các đợt kiểm tra,…

Phát triển mạng lưới lao động từ tỉnh đến huyện, đưa thông tin thị trường đến đối tượng có nhu cầu. Tập trung điều chỉnh cơ cấu ngành, nghề đáo ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xu thế phát triển của các ngành, nghề trong tỉnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Triển khai các mô hình dịch vụ công về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng đề án các loại hình dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp trên tinh thần công khai, minh bạch, chuyên nghiệp. Triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, tạo quỹ đất để phục vụ nhà đầu tư. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi

Những giải pháp này được thực hiện đồng bộ sẽ tạo sân chơi lành mạnh, bình đẳng để các thành phần kinh tế phát triển, không bị phân biệt, đối xử. Tạo bứt phá cho kinh tế của các huyện, thị xã, thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung phát triển mạnh mẽ. Đạt mục tiêu xây dựng Gia Lai là một tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG