The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,1% - 8,2%
29/11/2018 - Lượt xem: 3530
Ngày 29/11, dưới sự chủ trì của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra những giải pháp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2019.

Nhìn tổng thể cả năm 2018, toàn tỉnh đã đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu lớn đã đề ra (trong đó 10/19 chỉ tiêu vượt). Việc đạt được kết quả trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi của nhân dân trong tỉnh.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và bàn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; các đại biểu đã thống nhất cao về các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,1-8,2%; các đại biểu nhận định rằng cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.  Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ giới hóa vào phát triển cánh đồng lớn, tiếp tục quan tâm thực hiện tái canh cây cà phê.

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý giá cả, ổn định thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, tăng cường kiểm tra, thanh tra các dự án. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách, nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. Đẩy mạnh xã hội hóa ngành y tế, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Khuyến khích xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cả ở phong trào và thành tích cao.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chú trọng công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo gắn với giải quyết việc làm.

Hoàng Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG