The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Kinh tế tiếp tục duy trì, phát triển ổn định
19/10/2019 - Lượt xem: 278
Theo báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 mà Nghị quyết đã đề ra.

Các chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, thu ngân sách nhà nước, nguồn vốn huy động - cho vay ngân hàng, du lịch trên địa bàn tỉnh đều tăng so với cùng kỳ. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ kịp thời để triển khai các thủ tục đầu tư và thi công xây dựng các dự án khởi công mới năm 2019. Công tác quản lý, bình ổn giá cả, phòng, chống gian lận thương mại được triển khai quyết liệt. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chuyển biến tích cực. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá.  

Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì, phát triển ổn định; tổng diện tích gieo trồng ước đạt 514.752 ha, đạt 96% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng; toàn tỉnh có 10/17 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện chuyển đổi 631,6 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, đạt 46,74% kế hoạch; tiếp tục thực hiện chương trình tái canh cây cà phê. Chăn nuôi phát triển ổn định; theo số liệu thống kê, đàn trâu có 14.427 con, đạt 91,97% kế hoạch; đàn bò 390.827 con, đạt 95,55%  kế hoạch; đàn heo 428.850 con, đạt 95,82% kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 39.713 tấn, bằng 58,06% kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên. Các cấp, các ngành tích cực triển khai công tác trồng rừng; chăm sóc, khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, khai thác rừng trồng đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng được tăng cường.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku, thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Kbang và Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 15.013 tỷ đồng, bằng 71,08% kế hoạch, tăng 8,44% so với cùng kỳ. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm mô hình trồng mắc ca tại huyện Kbang. Ảnh: Nguyễn Đông

Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tiếp tục có bước phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 49.522 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch, tăng 15,56% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 363,2 triệu USD, bằng 72,64% Nghị quyết, tăng 3,77% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 68,5 triệu USD, bằng 76% kế hoạch, giảm 17% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 17.789 tỷ đồng, bằng 68,42% Nghị quyết, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý vốn đầu tư và triển khai thi công xây dựng các dự án; tính đến ngày 25 tháng 9 năm 2019, khối lượng thực hiện đạt hơn 1.697 tỷ đồng, bằng 54,03% kế hoạch, giải ngân đạt hơn 1.667 tỷ đồng, bằng 53,38% kế hoạch; chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo kế hoạch, đồng thời kiểm điểm, phê bình các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư chậm tiến độ, rà soát các dự án chậm tiến độ để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.387 tỷ đồng, bằng 69,1% Nghị quyết, tăng 1,37% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 8.631 tỷ đồng, bằng 70,27% dự toán. Hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng duy trì sự tăng trưởng; tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ.

Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến, thường xuyên chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, triển khai thực hiện các dự án; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020; định kỳ tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; toàn tỉnh hiện có 5.668 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 93.923 tỷ đồng; công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được chỉ đạo quyết liệt; toàn tỉnh hiện có 251 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012.

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn. Giá một số mặt hàng nông sản chủ lực vẫn ở mức thấp ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của đại đa số người dân; việc triển khai một số chương trình, dự án trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn nhiều hạn chế, chưa hình thành được mô hình điểm để nhân rộng; tình hình dịch bệnh trên gia súc diễn biến phức tạp, đã xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, dịch lở mồm, long móng. Tình trạng cháy rừng, phá rừng còn diễn ra ở một số địa phương. Thu ngân sách chưa đạt tiến độ; một số dự án tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đạt thấp. Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh không đạt theo kế hoạch. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện một số dự án kêu gọi đầu tư còn nhiều bất cập; cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu.

Để đạt các chỉ tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm, các cấp, các ngành cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đề ra. Các địa phương, đơn vị rà soát các chỉ tiêu trong năm 2019, đề ra các giải pháp thiết thực để tập trung thực hiện quyết liệt, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế địa phương...

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG