06/12/2018 - Lượt xem: 378
Theo đánh giá mới nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong năm 2018 vừa qua, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,73%; công nghiệp, xây dựng tăng 9,69%; dịch vụ tăng 8,64%; thuế sản phẩm tăng 10%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 37,94%; công nghiệp, xây dựng chiếm 28,19%; dịch vụ chiếm 33,87%). GRDP bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng/năm, vượt 0,15% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định; giá trị sản xuất ước đạt 27.054,7 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 535.364 ha, tăng 0,66% so với cùng kỳ. Việc chuyển đổi cây trồng, tái canh cây cà phê, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trong sản xuất bước đầu đạt được kết quả tích cực. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, trang trại có bước phát triển. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ nét. Công tác trồng rừng, chăm sóc, giao khoán bảo vệ rừng, khai thác rừng trồng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiệnƯớc trồng mới 7.000 ha rừng, đạt 100% Nghị quyết, tăng 6,97% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng chiếm 46,35%, đạt so với Nghị quyết. Đã giao khoán quản lý, bảo vệ rừng và hợp đồng bảo vệ rừng 152.833 ha rừng, đạt 88,59% kế hoạch; chăm sóc 10.518 ha rừng, đạt 100% kế hoạch; khai thác gỗ rừng trồng 132.000 m3, đạt 132% kế hoạch (giảm 4,41% so với cùng kỳ). Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tích cực

Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 19.693 tỷ đồng, tăng 8,92% so với cùng kỳ. Phê duyệt quy hoạch chi tiết 13 cụm công nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố; trong đó có 05 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 58 dự án đầu tư (trong đó có 17 dự án đã đi vào hoạt động), tổng vốn đăng ký 350,2 tỷ đồng. Hoạt động của Khu công nghiệp Trà Đa, Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục đạt kết quả tích cực; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để triển khai xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Pleiku.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 58.300 tỷ đồng, bằng 101,39% kế hoạch, tăng 13,53% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 470 triệu USD, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tăng 4,44% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 90 triệu USD, đạt 104,65% kế hoạch, giảm 31,29% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 22.500 tỷ đồng, bằng 102,27% Nghị quyết, tăng 18,68% so với cùng kỳ. Các công trình, dự án vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch được phân bổ theo đúng quy định; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm, tình hình kêu gọi đầu tư có những chuyển biến tích cực, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Năm 2018, có 58 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 6.018 tỷ đồng, có 32 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng vốn đầu tư ước đạt 4.617 tỷ đồng. Hiện có 92 dự án đang triển khai đầu tư, với số vốn 9.872 tỷ đồng; hơn 66 dự án được các doanh nghiệp quan tâm lập thủ tục đầu tư với số vốn khoảng 25.000 tỷ đồng. Tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai năm 2018; phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm. Trong năm có 772 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 100,03% kế hoạch, tăng 24,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 4.450 tỷ đồng, tăng 31,3%. Toàn tỉnh hiện có 4.892 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 89.998 tỷ đồng. Nhìn chung hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Công tác sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp thực hiện theo đúng kế hoạch. Đến nay, đã hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý. Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục có bước chuyển biến. Từ đầu năm đến nay có 57 hợp tác xã thành mới, đạt 190% kế hoạch; toàn tỉnh hiện có 195 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 với 16.473 thành viên và giải quyết việc làm cho 1.710 lao động; doanh thu ước đạt 63,7 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.456 tỷ đồng, bằng 106,1% Nghị quyết, tăng 5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 12.251,4 tỷ đồng, bằng 106,45% dự toán Trung ương giao, 102,08% dự toán tỉnh giao, tăng 22,97% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng duy trì sự tăng trưởng; tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nguyễn Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023280
THB744.35775.4
SGD16771.6216954.78
SEK2358.52417.88
SAR6175.996418.32
RUB360.73401.96
NOK2554.712634.79
MYR5505.685576.95
KWD76271.5679264.2
KRW18.9620.47
JPY213.56221.46
INR325.65338.43
HKD2943.822987.9
GBP28808.629065.02
EUR25461.0826225.74
DKK3376.153481.97
CHF23071.9423464.27
CAD17306.1217600.4
AUD15679.5615946.19
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG