The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý
24/01/2019 - Lượt xem: 488
Theo báo cáo của ngành chức năng, đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo các phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm:

- Hoàn thành cổ phần hóa 03 công ty nông nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Gia Lai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Biển Hồ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Bàu Cạn), nhà nước không còn nắm giữ cổ phần.

- Hoàn thành cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Gia Lai, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ; sau đó tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp. Đến nay, nhà nước không còn nắm giữ cổ phần.

- Hoàn thành cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Gia Lai, nhà nước nắm giữ 46,78% vốn điều lệ. Hiện nay đã chuyển giao phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để quản lý và tiếp tục thực hiện thoái vốn theo quy định.

- Đối với việc sắp xếp 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Năm 2016, tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của 11 công ty lâm nghiệp; năm 2017, tiếp tục phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh 05 năm, kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại các công ty này, nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Đối với 02 doanh nghiệp còn lại hoạt động trên lĩnh vực công ích (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai) và kinh doanh đặc thù (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai). Hằng năm, tỉnh đều giao chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá, xếp loại doanh nghiệp theo đúng quy định; nhằm quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đến thời điểm hiện nay, số lượng doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý là 13 doanh nghiệp (gồm 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp, 01 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công ích và 01 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực đặc thù).

Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 12-NQ/TW tới các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 12-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 03 tháng 01 năm 2019 về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến năm 2020 và giai đoạn sau năm 2020.

Tải Chương trình tại đây.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG