The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Đảm bảo Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, hiệu quả
21/04/2019 - Lượt xem: 396
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 721/UBND-KTTH triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (TDND). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

Đảm bảo Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, hiệu quả. Ảnh: S.C
Đảm bảo Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, hiệu quả. Ảnh: S.C
 
Cụ thể: Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ TDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31-1-2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra về hoạt động cấp tín dụng, tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của các Quỹ TDND, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định các Quỹ TDND yếu kém. Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại các Quỹ TDND để có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định; nâng cao năng lực, trình độ, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành Quỹ TDND; phát huy vai trò, trách nhiệm kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Quỹ; đảm bảo Quỹ hoạt động an toàn, hiệu quả, theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. 
 
Các sở, ban, ngành của tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc ban hành, sửa đổi các chính sách, quy định để tạo điều kiện cho Quỹ TDND hoạt động an toàn, bền vững và phát triển tại khu vực nông thôn. Công an tỉnh chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh và chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động của các Quỹ TDND theo quy định của pháp luật. 
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh trong việc giám sát, hỗ trợ các Quỹ TDND trên địa bàn triển khai có hiệu quả 2 đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt. Chủ động thực hiện công tác tuyên truyền để ổn định tâm lý người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh; đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của Quỹ TDND. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý cán bộ nhân sự làm việc tại các Quỹ TDND, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ TDND; quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc nhằm đảm bảo Quỹ TDND hoạt động ổn định, an toàn…

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG