The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh
24/08/2018 - Lượt xem: 390
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chất lượng đời sống dân cư khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến rõ nét.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 38,18%; tổng sản phẩm nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 105,84% (theo giá so sánh 2010). Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng được chú trọng nhằm phát huy tối đa những lợi thế của địa phương, đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây nông sản hàng hóa, cung ứng đủ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và thu hút phần lớn lực lượng lao động tham gia. Thực hiện quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; đến nay đã hình thành và phát triển các vùng sản xuất tập trung. 

Cơ cấu đàn vật nuôi được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các loài vật nuôi có giá trị kinh tế, có thị trường tiêu thụ, đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định. Tổng đàn bò trên địa bàn tỉnh đến năm 2017 đạt 393.000 con, tăng 65.400 con; đàn trâu năm 2017 đạt 15.650; đàn heo đạt 452.000 con, tăng trên 107.000 con so với năm 2008; đàn gia cầm đạt 2.545.700 con, tăng 1.195.700 con so với năm 2008. Toàn tỉnh có khoảng 1.000 ha đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi. Trong những năm gần đây chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh mẽ, chăn nuôi theo hướng sử dụng thức ăn tự nhiên, sơ chế không thêm chất tăng trọng; chủ động ứng dụng công nghệ cao, đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi nhằm tăng năng suất, chất lượng vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường. Phát triển chăn nuôi gắn với xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định, định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra. Đến năm 2017, tổng diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng và tham gia vào hoạt động thủy sản của tỉnh là 1.200 ha, tăng gấp 3 lần so với năm 2008.

Thường trực Tỉnh ủy thăm hộ gia đình thoát nghèo tại xã Kon Pne, huyện Kbang

Có thể nhận thấy rõ nét, những kết quả trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong đó có xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Kết quả thể hiện rõ qua số liệu thông kê của các cơ quan chức năng tỉnh, trong 10 năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt được những thành tựu đáng kể, giai đoạn 2006 - 2010 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,22% xuống còn 14,32% vào cuối năm 2009; giai đoạn 2010 - 2015 giảm từ 27,56% xuống còn 11,36% vào cuối năm 2015; giai đoạn 2016 - 2017 giảm từ 16,55% xuống còn 13,34% theo tiêu chí mới giai đoạn 2016 - 2020; đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã định canh định cư, ổn định cuộc sống; các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển khai giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa...; tư duy, cách thức sane xuất của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số từng bước cải thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Về phát triển y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các trạm y tế xã từng bước được chuẩn hóa và đảm bảo khả năng phòng bệnh, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đã đầu tư xây dựng mới 62 trạm y tế xã và nâng cấp 89 trạm y tế xã. Đến nay đã có 162/184 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm 73%. Hệ thống mạng lưới y tế nông thôn được củng cố và hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nông thôn. Hiện có 175 bác sĩ công tác tại tuyến xã, 2.082 nhân viên y tế thôn, làng; 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn ngày được quan tâm. Các gia đình chính sách, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số mua và được cấp thẻ bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí y tế tính đến cuối năm 2017 là 69%. Cơ sở vật chất trang thiết bị trường học các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư cho toàn ngành giáo dục từ năm 2008 đến năm 2017 là 2.743 tỷ đồng.

Phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới đã thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và đạt được những kết quả đáng khích lệ, như: Hệ thống thiết chế văn hóa ở nông thôn được tập trung đầu tư, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia hoạt động, bảo tồn các loại hình văn nghệ, các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí gắn với tiêu chí cần xây dựng của Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa bàn từng xã. Nhiều dự án bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hiện. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí văn hóa tính đến cuối năm 2017 là 70,1%.

Mục tiêu của tỉnh trong thời gian đến là tiếp tục đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội nông thôn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Để đạt được mục tiêu, cần tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật... Triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao…

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG