05/09/2018 - Lượt xem: 482
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1934/KH-UBND về sơ kết phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018.

Việc sơ kết nhằm đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018; rút ra bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân diển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thi đua xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển hạ tầng cơ sở ở nông thôn. Ảnh: Nguyễn Đông

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương căn cứ kế hoạch tiến hành sơ kết phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2018; đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch sơ kết thi đua; lựa chọn, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiên biểu xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tổng hợp Báo cáo Sơ kết phong trào thi đua; Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết ở cấp tỉnh theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB753.24784.66
SGD16959.0717144.29
SEK2377.292437.14
SAR6172.826415.03
RUB362.42403.84
NOK2505.232583.76
MYR5543.85615.56
KWD76222.2779213.02
KRW19.3520.89
JPY212.95220.37
INR321.78334.4
HKD2942.62986.66
GBP29910.4430176.69
EUR25546.1726313.4
DKK3385.563491.69
CHF23255.0923650.55
CAD17417.9917714.19
AUD15623.4115889.09
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG