30/06/2017 - Lượt xem: 516
Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2017, các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm đến công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn; trọng tâm là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và đối tượng thành viên là nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển hợp tác xã đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả, nhất là chính sách về đất đai, tín dụng, thuế, khoa học và công nghệ, thị trường... Củng cố, kiện toàn bộ máy, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã và cán bộ hợp tác xã. Đồng thời, xây dựng, tổng kết, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với hình thành và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới...

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 08 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 88 hợp tác xã (trong đó: 49 hợp tác xã nông nghiệp, 16 hợp tác xã vận tải, 08 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 05 hợp tác xã xây dựng, 04 hợp tác xã thương mại và 06 quỹ tín dụng nhân dân), với 15.185 thành viên, giải quyết việc làm cho 1.619 lao động.

                                                                                      Phạm Hòa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2311023230
THB752.85784.25
SGD17044.9517231.13
SEK2448.792510.44
SAR6163.516405.36
RUB368.53410.65
NOK2524.22603.32
MYR5562.185634.19
KWD76107.2579093.6
KRW19.2720.81
JPY208.57214.68
INR327.58340.43
HKD2946.812990.94
GBP31110.9531387.92
EUR25758.8126532.46
DKK3413.843520.85
CHF23345.0423742.06
CAD17467.0817764.13
AUD15896.2116166.55
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG