The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 54,9% dự toán HĐND tỉnh giao
30/06/2014 - Lượt xem: 1646
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa X.

Hội nghị đã thẩm tra 06 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán  ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo nghị quyết thay đổi nội dung quy định phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được quy định tại các nghị quyết trước đây. Về cơ bản, đại biểu đều nhất trí với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, Ban Kinh tế và Ngân sách nhận định: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu cơ bản đều đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 11,16% (theo giá cố định 1994). Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước thực hiện 5.800 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch và tăng 4,7% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 399 triệu USD, bằng 132% kế hoạch, tăng 3,3 lần so cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 1.574 tỷ đồng, đạt 54% dự toán TW giao và 48,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ yếu tố hụt thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT đối với các mặt hàng nông sản khoảng 380 tỷ đồng, thì thu ngân sách đạt 62,2% dự toán TW giao và 54,9% dự toán HĐND tỉnh giao,..Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch chưa tích cực so với mục tiêu đề ra; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở còn thấp; việc triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản chậm.

Hương Lan

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Gia Lai: Hiệu quả công tác tuyển quân trong vùng đồng bào có đạo

Đầu Xuân trẩy hội ở An Khê

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG