The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Động lực thoát nghèo bền vững
02/06/2016 - Lượt xem: 1108
Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn: Sau 5 năm thực hiện tại 26 xã ở 5 huyện của tỉnh, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn Gia Lai được Trung ương đánh giá cao. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo từ các hợp phần của dự án đã thu hút đông đảo nông dân tham gia.
  Nhóm chung sở thích trồng bời lời đang thu mua lại cho người dân.  Ảnh: N.D
Nhóm chung sở thích trồng bời lời đang thu mua lại cho người dân. Ảnh: N.D

Với mục tiêu nâng cao sinh kế bền vững cho các hộ nông thôn nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn được thực hiện từ năm 2011 đến nay tại 26 xã thuộc 5 huyện: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa và Đak Đoa. Đây là những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn thấp…

Từ năm 2011 đến nay, dự án đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, việc lập kế hoạch có sự tham gia theo định hướng thị trường. Cải thiện mối quan hệ hợp tác với khu vực tư nhân thông qua các cuộc đối thoại chính sách với các bên hữu quan thuộc khu vực tư nhân, tổ chức 12 hội thảo ngành hàng cấp huyện. Có 7 doanh nghiệp và 1.742 hộ nông dân được hưởng lợi từ việc cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết nối thị trường cho 282 nhóm chung sở thích với các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, giá trị của ngành hàng đã tăng 36%. Thành lập 619 nhóm chung sở thích với sự tham gia của 6.304 hộ gia đình, trong đó 67% hộ nghèo và cận nghèo, 83% hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 33% do phụ nữ làm chủ hộ. Trên 5.680 hộ gia đình được hỗ trợ tài chính thông qua quỹ tài trợ dự án nhỏ cạnh tranh xoay vòng vật tư và các khoản đầu tư của dự án.

Dự án còn đầu tư xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng 166 công trình hạ tầng công và công trình sản xuất gồm 10,27 km kênh mương thủy lợi, 40,76 km đường giao thông, khai hoang 66,2 ha đất sản xuất… Thành lập 120 nhóm tiết kiệm vay vốn. Đến nay đã có 16.113 hộ nghèo và cận nghèo tham gia hưởng lợi từ các hoạt động của dự án, vượt 20% so với mục tiêu đề ra. Kết quả này đã góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh khi tỷ lệ hộ nghèo tại các xã tham gia dự án giảm từ 54,11% vào năm 2011 xuống còn 25,6% vào cuối năm 2015.

Để có được kết quả này, Ban Điều phối dự án phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện một số hợp phần như: thể chế hóa nghị quyết về tam nông, trong đó tập trung năng lực phát triển kinh tế theo định hướng thị trường; quy trình lập và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội có sự tham gia dựa trên kết quả theo định hướng thị trường. Phát triển và hợp tác với khu vực tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo, xây dựng 5 chuỗi giá trị phù hợp với người nghèo tại các địa phương. Tổ chức tập huấn cho 52 cán bộ ở 26 xã về thu thập thị trường, giá nguyên liệu sản phẩm, cách kiểm soát sâu bệnh gây hại trên cây trồng, kỹ thuật nuôi vỗ béo bò. Đặc biệt, tổ chức các hội thảo ngành hàng để kết nối nông dân với doanh nghiệp trong các chuỗi giá trị như chuỗi nuôi và vỗ béo bò ở Krông Pa; trồng mía ở Kbang; trồng cà phê tại Đak Đoa; trồng bắp tại Kông Chro và mì tại Ia Pa… Giải quyết vấn đề nông dân vay nợ của thương lái và đại lý thu mua. Thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh nông nghiệp vì người nghèo. Một trong những điểm tích cực là các tổ nhóm đã huy động được các khoản tiết kiệm ban đầu với giá trị trên 3,1 tỷ đồng cho các cơ chế vay vòng. Đã có 31.180 hộ gia đình, trong đó 58% hộ nghèo và cận nghèo, 71% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng lợi trực tiếp từ các công trình đầu tư này.

Đánh giá về những hiệu quả của dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên khẳng định: Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần giảm nghèo tại 5 huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Các nhóm chung sở thích mang tính bền vững, nhất là việc giảm nghèo… Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị: Trong thời gian tới, Ban Điều phối dự án cần tập trung nhiều hơn nữa vào số hộ được hưởng lợi, các quỹ xoay vòng vật tư, quỹ phát triển cộng đồng giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Các cơ quan chuyên môn lưu ý những cách làm hay, sáng tạo của dự án để nhân rộng…

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG