The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đẩy nhanh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
29/10/2018 - Lượt xem: 473
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, chủ dự án về việc đẩy nhanh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát kế hoạch vốn năm 2018 để điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án giải ngân chậm và dự án có nhu cầu đẩy nhnh tiến độ giải ngân, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương rà soát các khối lượng thực hiện để hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán theo quy định. Đối với các dự án đang trong giai đoạn quyết toán, chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán hợp đồng để thực thiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu. Đồng thời thường xuyên kiểm tra các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, xác định nguyên nhân để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát tiến độ giải ngân các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án ODA trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các sở, ngành, địa phương, đề xuất giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong các tháng cuối năm 2018; tiếp tục tổng hợp, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án giải ngân chậm và dự án có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ.

 Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG