The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn
21/08/2018 - Lượt xem: 611
Với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, cũng như nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và đời sống nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp, các ngành đã tập trung phát triển, nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn. Trong 10 năm, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện được 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 235 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tập trung chủ yếu vào phát triển nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân. Đã đưa một số giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nông nghiệp; năm 2018 dự kiến tái canh và ghép cải tạo cây cà phê 2.270 ha.

Đã có nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu. Cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 bước đầu được triển khai. Hiện có trên 20.000 ha canh tác cây công nghiệp, cây ăn quả, rau xanh sử dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, bón phân qua đường ống; đã triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp, đi đôi với việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở khu vực nông thôn. Trong những năm qua, song song với công tác tuyển chọn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã luôn được chú trọng chuẩn hóa các mặt kiến thức, nhất là trình độ chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ của Chương trình.

Từ những số liệu nêu trên có thể thấy, Gia Lai đã từng bước thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, tổ chức các mô hình liên kết sản xuất, mô hình cánh đồng lớn, hợp tác kinh tế tập thể trong nông nghiệp rõ nét nhất trong sản xuất, tiêu thụ mía đường, cà phê và cung ứng vật tư nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm mô hình cánh đồng lớn đối với cây mía nhờ áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất tại huyện Ia Pa

Với việc đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp đã mang lại những kết quả rõ nét. Theo đó, cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, như: Cà phê, hồ tiêu, cao su, mía đường, sắn… một số cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh (cà phê, hồ tiêu, rau quả…) chuyển đổi theo hướng từng bước có hiệu quả cao. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng lên; thực hiện có hiệu quả, bền vững công cuộc xóa đói, giảm nghèo; tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm dần qua từng năm.

Thời gian đến, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, đề tài khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2018 - 2020. Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để áp dụng vào địa phương, nhất là chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới phù hợp, đặc biệt chú trọng công nghệ sinh học và công nghệ cơ giới hóa. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, ưu tiên xây dựng mô hình phát triển sản xuất ứng dụng khoa học - công nghệ cao, như: Mô hình tưới nước tiết kiệm, mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chuẩn quốc tế… Qua đó, góp phần tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG