23/05/2018 - Lượt xem: 383
Qua hơn 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến tích cực, luôn quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên đầu tư phát triển kinh tế tư nhân với nhiều hình thức.

Kết quả hình ảnh cho gia lai đảng viên làm kinh tế tư nhân

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Nhiều đảng viên tin tưởng, phấn khởi, phát huy nguồn lực, năng lực để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; số lượng đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân năm 2017 là 963 đồng chí, tăng 1,58 lần so với năm 2006, chiếm 1,75% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Đa số đảng viên luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành và thực hiện tốt những quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tích cực xây dựng niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế nhiều thành phần, khơi dậy tiềm năng, nội lực trong nhân dân. Công tác sắp xếp, kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân được các cấp ủy quan tâm đổi mới và từng bước hoàn thiện, phát huy vai trò của mình trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân có nơi còn chậm, chưa thường xuyên và thiếu tính hệ thống. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa hiểu đúng và đầy đủ nội dung quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân; chưa quan tâm công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân; đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân còn rất ít. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân còn mờ nhạt, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và người lao động.

Tổ chức đảng trong các doanh nghiệp duy trì hoạt động nhưng chưa thực sự hiệu quả, vì còn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, cũng như ý chí, tư duy lãnh đạo của chủ doanh nghiệp. Đội ngũ cấp ủy kiêm nhiệm, năng lực công tác đảng còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, đảng bộ.

Hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; người tham gia góp vốn chủ yếu là những thành viên trong gia đình, những người thân trực hệ, bạn bè thân thiết. Lao động phần lớn là lao động phổ thông, hợp đồng lao động thường ngắn hạn hoặc theo mùa vụ; trình độ tay nghề thấp, đa phần chưa qua đào tạo. Lương của người lao động còn thấp và thiếu tính ổn định. Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phần lớn dựa vào kinh nghiệm.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảng viên làm kinh tế tư nhân triển khai đến đảng viên, nhân dân còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Việc phổ biến, triển khai thực hiện Quy định 15-QĐ/TW ở một số đơn vị chưa sâu rộng, sát thực, còn chung chung. Công tác quản lý, kiểm tra đảng viên làm kinh tế tư nhân ở một số đơn vị còn hời hợt; chưa cập nhật, nắm chắc biến động số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng sau khi được thành lập nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm của mình, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển đảng cũng như phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Một bộ phận đảng viên làm kinh tế tư nhân bị ảnh hưởng, tác động của mặt trái kinh tế thị trường, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không tích cực tham gia sinh hoạt đảng, sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các chính sách ưu đãi về vốn, thuế trong sản xuất kinh doanh chưa khuyến khích và thu hút được đảng viên đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG