The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đảng bộ tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
03/05/2019 - Lượt xem: 323
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đúng với nội dung đầu tư của Chương trình và phù hợp với nhu cầu của địa phương, không để nợ đọng, không bắt buộc huy động quá sức dân; giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; chú trọng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới hóa vào hoạt động sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Tập trung chỉ đạo phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 3 loại rừng; thực hiện quyết liệt công tác trồng rừng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp; thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển, thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Chú trọng công tác thu hút đầu tư; chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế chính sách về thu hút đầu tư phù hợp với đặc thù của tỉnh. Chỉ đạo ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh, thực hiện giao kế hoạch các nguồn vốn cho các chủ đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. Thường xuyên đôn đốc việc hoàn thành các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn... 

Nhờ đó, nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giai đoạn 2016 - 2018 tăng trưởng bình quân ước đạt 7,76% (tăng 2,2% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng (tăng 15,36 triệu đồng so với năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018 luôn vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; bình quân hằng năm tăng 11,73%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2018 đạt 58.008 tỷ đồng, bình quân tăng 12,94%/năm (Nghị quyết Đại hội XV là 10%/năm. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến năm 2018, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 36,8%; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,73, giường bệnh/vạn dân đạt 26, số xã có bác sĩ 88% ; số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 77,5%. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên, nhờ đó có nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức tuyên truyền, quảng bá... Chỉ đạo và dành nhiều nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội khác... Ban hành Nghị quyết về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 19,71% vào cuối năm 2015 xuống còn 13,34% vào cuối năm 2017; dự kiến đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 10,34%. Xây mới 680 nhà, sửa chữa 541 nhà, với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng để xóa nhà hư hỏng, dột nát đối với các hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo là gia đình người có công.

Thành phố Pleiku ngày càng phát triển. Ảnh: N.Đ

Thời gian đến, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ giới hóa vào phát triển cánh đồng lớn, tiếp tục quan tâm thực hiện tái canh cây cà phê. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, tăng cường kiểm tra, thanh tra các dự án. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các khu, cụm công nghiệp ở các ngành, nghề ưu đãi và đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách, nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng. Đẩy mạnh xã hội hóa ngành y tế, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Khuyến khích xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cả ở phong trào và thành tích cao. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chú trọng công tác giảm nghèo đối với hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công…

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG