The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong xử lý nợ tiền thuế
04/03/2016 - Lượt xem: 924
Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xóa nợ tiền chậm nộp do nguyên nhân khách quan; Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp không còn khả năng thu; Do tổ chức kinh doanh thực tế đã giải thể, phá sản, hộ kinh doanh đã bỏ kinh doanh, do chết, mất tích với tổng số tiền là 13.064 tỷ đồng

 

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)


Cụ thể, tổng số nợ tiền chậm nộp do những nguyên nhân khách quan (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh) trong thời điểm kinh tế kết thúc suy giảm 31/12/2013 ước khoảng 1.690 tỷ đồng. Cùng với đó, tính đến thời điểm 31/12/2013, tổng số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của nhóm hộ kinh doanh ước khoảng 9.110 tỷ đồng, trong đó của tổ chức kinh doanh thực tế đã giải thể, phá sản khoảng 8.510 tỷ đồng và của cá nhân thực tế đã bỏ kinh doanh khoảng 600 tỷ đồng. Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ của nhóm người nộp thuế đã chết, mất tích đến thời điểm 30-6-2015 khoảng 2.264 tỷ đồng, trong đó tiền thuế là 1.809 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hành chính là 354 tỷ đồng và tiền chậm nộp là 101 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp được xóa nợ tiền chậm nộp do 1 trong 3 nguyên nhân khách quan. Cụ thể, doanh nghiệp bị đối tác phá bỏ hợp đồng kinh tế (hoặc thực hiện không đúng hợp đồng kinh tế); doanh nghiệp phải đi vay với lãi suất (bao gồm cả phí cấp tín dụng) cao hơn mức lãi suất 13,5% (là mức trần theo quy định tại Điều 476 Bộ luật Dân sự tính trên mức lãi suất cơ bản chống cho vay nặng lãi là 9% áp dụng từ ngày 1/12/2010 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước) trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2013; doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất kinh doanh bị kéo dài, bị tăng chi phí do điều chỉnh các nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Bộ Tài chính cũng cho biết số tiền chậm nộp còn nợ được xóa không vượt quá phần chênh lệch giữa số tiền chậm nộp và lãi của doanh nghiệp (lãi của doanh nghiệp chưa trừ tiền chậm nộp). Không áp dụng xóa nợ tiền chậm nộp với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, kinh doanh thương mại và dịch vụ (trừ du lịch).

Đồng thời, để khuyến khích tuân thủ pháp luật thuế, việc xóa nợ tiền chậm nộp chỉ áp dụng với những trường hợp nộp đủ số thuế nợ trước ngày 31/12/2016.

Đối với nhóm hộ kinh doanh nợ Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chỉ áp dụng với hộ kinh doanh đã bỏ kinh doanh và giao cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thuế sau khi phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, UBND cấp xã, phường nơi có địa chỉ đăng ký kinh doanh và Hội đồng Tư vấn thuế xã, phường xác nhận hộ kinh doanh đã bỏ kinh doanh, xác nhận không còn tài sản, không có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ tiền thuế, cho người nộp thuế đã chết, mất tích đến thời điểm 30/6-/015 có giá trị không vượt quá 15 triệu đồng/trường hợp và phát sinh trước ngày 31/12/2013 mà những người có liên quan tài sản thừa kế trong vòng 1 năm không thực hiện phân chia tài sản thừa kế theo quy định pháp luật; đồng thời cơ quan Thuế đã 3 lần yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xác nhận người đã chết, về thừa kế tài sản nhưng không được Tòa án xác nhận hoặc có xác nhận đã chết nhưng không có yêu cầu về phân chia tài sản thừa kế.

Với trường hợp mất tích số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt có tổng giá trị không vượt quá 15 triệu đồng phát sinh trước ngày 31/12/2013; người nộp thuế biệt tích 2 năm liền trở lên mà cơ quan Thuế đã thực hiện các biện pháp quản lý thuế nhưng vẫn không xác minh được tung tích của người biệt tích và tài sản của người biệt tích đã 3 lần yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xác nhận người biệt tích về thừa kế tài sản nhưng không được Tòa xác nhận hoặc có xác nhận nhưng không có yêu cầu về phân chia tài sản thừa kế.

Bộ Tài chính khẳng định nguyên tắc xử lý nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia. Đồng thời cơ quan Thuế luôn tạo điều kiện để người nộp thuế tiếp tục có cơ hội kinh doanh, đóng góp vào nguồn thu sách./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG