The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
15/09/2018 - Lượt xem: 970
Để từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu chung của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế của cả nước và của tỉnh Gia Lai nói riêng. Tỉnh đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ, linh hoạt, biến thách thức thành cơ hội, hướng tới sự phát triển bền vững dựa trên trụ cột nền kinh tế xanh.

 

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Kết quả chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững: Tỉnh đã huy động các nguồn lực của toàn xã hội, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm góp phần cùng cả nước đạt được mục tiêu theo kế hoạch mà Nghị quyết đề ra, cụ thể như sau:

Ưu tiên thực hiện các dự án trồng và khôi phục rừng phòng hộ, tăng cường các biện pháp làm giàu rừng bằng các loài cây bản địa, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng thâm canh cung cấp gỗ lớn.

Thực hiện lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng, thông qua phát triển dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng kiến thức bản địa tại khu vực vùng lõi và vùng đệm, ưu tiên cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, tạo giống, các loại hình dịch vụ kỹ thuật, chú trọng dịch vụ giống nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao và bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng các công cụ kinh tế, hành chính để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường; rà soát, thống kê các nguồn thải lớn của các ngành sản xuất phát sinh chất thải lớn gây ô nhiễm môi trường và khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới các quy trình công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất xanh, công nghệ thân thiện với môi trường.

Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên một cách bền vững, rà soát và quy hoạch các khu vực khai thác khoáng sản, giám sát chặt chẽ việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến khuyến khích thực hiện công nghệ tái chế, sử dụng lại một số chất thải, hướng tới giảm thiểu tối đa lượng chất thải phải xử lý bằng cách chôn lấp, khuyến khích tái chế các loại rác thải đô thị và và rác thải công nghiệp thành năng lượng, vật liệu xây dựng và phân bón vi sinh.

Lồng ghép mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương: Ngành nông nghiệp chú trọng lồng ghép một số mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, ở một số huyện trên địa bàn tỉnh cũng đã nhận thức được trong điều kiện biến đổi khí hậu, hạn hán xảy ra nên một số mô hình canh tác nông nghiệp đã chuyển đổi một số cây trồng, như: Trồng mía sang trồng cây ăn trái và một số loại cây trồng khác (cây cam, na, cây thanh long ruột đỏ...) ở thị xã Ayun Pa, Đak Pơ.

Xây dựng, củng cố, nâng cấp và hoàn thiện các đoạn trên sông Ba và một số suối nhằm chống sạt lở; kiểm soát các vùng bị ảnh hưởng bị ngập lụt thường xuyên; củng cố và nâng cấp hệ thống hồ chứa bảo đảm tích nước phục vụ tưới tiêu kịp thời và có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp.

Ứng phó với ngập lụt đô thị; quy hoạch đô thị và sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu tái định cư. Khi thiên tai xảy ra, để chủ động đối phó và khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, với phương châm phòng là chính. Hướng dẫn mỗi gia đình phải dự phòng lương thực, thực phẩm, chất đốt trong mùa mưa, bão, tối thiểu trong 07 ngày. Đồng thời, có giải pháp khẩn cấp để đối phó với bão, lũ để hạn chế tối đa thiệt hại nhất là các đô thị, khu dân cư, vùng hạ lưu sông Ba.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh phối hợp với đơn vị Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên thực hiện tốt việc dự báo phục vụ phòng, chống lụt, bão, hạn hán và các hiện tượng khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu có hại xảy ra ở địa phương và triển khai thực hiện tốt quy chế báo bão, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG