11/04/2014 - Lượt xem: 1739
Yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định đến tốc độ chuyển dịch cơ cấu GDP của một quốc gia hay một tỉnh, thành là vốn và cơ cấu vốn đầu tư cho phương hướng, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu đó.

Một yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định đến tốc độ chuyển dịch cơ cấu GDP của một quốc gia hay một tỉnh, thành là vốn và cơ cấu vốn đầu tư cho phương hướng, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu đó. Thử phân tích những số liệu về tỷ lệ vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những năm qua, qua góc nhìn từ cơ cấu đầu tư.

Theo số liệu của Cục Thống kê Gia Lai, tỷ trọng vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp chế biến kể từ năm 2008 đến năm 2012 ở mức 9,5 - 9,1%/năm trong tổng vốn đầu tư trên địa bàn và đang có xu hướng giảm dần. 

Về lý thuyết để thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng đã chọn là tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp đồng thời để khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu thổ nhưỡng trong việc phát triển diện tích các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao thì tỷ trọng vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp chế biến phải tăng, nhưng thực tế là tỷ trọng này không tăng mà còn giảm. Nếu như năm 2008, tỷ trọng vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp chế biến chiếm 9,49% thì đến năm 2011 và 2012 tỷ trọng này chỉ còn chiếm 9,16%.

Cũng theo số liệu của Cục thống kê Tỉnh, việc đầu tư cho ngành công nghiệp trên địa bàn Gia Lai chỉ chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất và phân phối điện - dao động xung quanh mức 40% tỷ trọng đầu tư hàng năm của Tỉnh. Cụ thể, năm 2008 tỷ trọng vốn đầu tư của lĩnh vực này chiếm 40,50% trong tổng vốn đầu tư. Năm 2009 con số này là 39,69%; năm 2010 là 38,31%. Sang năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV - tỷ trọng này là 39,20% và đến năm 2012 con số này là 40,18%.

Và, trong 40% tỷ trọng này thì vốn của công nghiệp Trung ương hoạt động trên địa bàn là chủ yếu.

Vốn đầu tư cho lĩnh vực xây dựng và dịch vụ cũng tương tự. Cơ cấu vốn đầu tư cho lĩnh vực này tuy có tăng trong những năm cuối của nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng bộ Tỉnh nhưng lại gần như không thay đổi trong những năm đầu của nhiệm kỳ đại hội XIV. Theo đó, năm 2008, tỷ trọng vốn đầu tư cho lĩnh vực này chiếm 11,19% thì năm 2009 tăng lên 12,22% và tăng khá nhanh trong năm 2010 với mức tăng hơn 3% so với năm trước - chiếm 15,30%. Thế nhưng bước sang năm 2011 và năm 2012, tỷ trọng này chỉ chiếm 15,04% trong tổng vốn đầu tư của cả tỉnh, giảm chút ít so với năm cuối của nhiệm kỳ trước.

Trong lĩnh vực dịch vụ mà điển hình là ngành thông tin và truyền thông, tỷ trọng vốn đầu tư cũng đang giảm dần, từ 2,76% năm 2008 xuống 2,6% năm 2009 và 2,46% năm 2010 và xuống chỉ còn 2,2% vào năm 2011 và 2012. Hay trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, vốn đầu tư cũng chỉ chiếm 0,12% suốt trong 5 năm, từ 2008 đến 2012.

 Ngược lại, cơ cấu vốn đầu tư cho lĩnh vực nông lâm nghiệp trong những năm qua của Tỉnh vẫn không giảm, thậm chí còn tăng vào năm 2012. Cụ thể, năm 2008 tỷ trọng vốn đầu tư của lĩnh vực này là 15,11%, năm 2009 con số này là 15,54%. Giảm mạnh nhất là vào năm 2010 - chiếm 14,19% - nhưng sau đó lại tăng dần với mức 14,96% năm 2011 và 15,93% vào năm 2012.

Nhìn vào cơ cấu vốn đầu tư cho 3 lĩnh vực đã dẫn chứng qua những số liệu nêu trên trong giai đoạn 2008 - 2012 để thấy rằng thực hiện mục tiêu tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng hoặc dịch vụ; giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp trong cơ cấu GDP của tỉnh. Các ngành cần có chiến lược, giải pháp phù hợp hơn trong những năm tiếp theo.

Phạm Khiêm

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2312023240
THB748.3779.51
SGD16942.1217127.16
SEK2409.052469.7
SAR6165.336407.25
RUB363.15404.66
NOK2499.442577.79
MYR5533.975605.61
KWD76123.6879110.66
KRW19.0120.52
JPY210.48216.64
INR324.39337.12
HKD2938.082982.07
GBP30328.5930598.59
EUR25483.1726248.54
DKK3377.283483.15
CHF23206.2523600.9
CAD17332.4917627.25
AUD15695.1215962.04
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG