The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chư Pưh: Nửa nhiệm kỳ, tổng mức đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 905,83 tỷ đồng
10/06/2018 - Lượt xem: 908
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pưh nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh kinh tế trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, hạn hán kéo dài, diện tích cây hồ tiêu chết tăng, giá các mặt hàng nông sản giảm sâu, tình hình dịch bệnh gia tăng trên cây trồng, ảnh hướng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, song, Huyện ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện đạt một số kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế.

Hồ tiêu ở Chư Pưh. Ảnh nguồn GLO

Giá trị sản xuất tăng bình quân là 9,19%, đạt 99,24% so với Nghị quyết, trong đó, nông lâm nghiệp tăng 4,92%; công nghiệp xây dựng tăng 12,71%; dịch vụ tăng 14,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tuy nhiên vẫn còn chậm: Nông-lâm nghiệp chiếm 49,46%; công nghiệp-xây dựng chiếm 27,91%; thương mại - dịch vụ 22,63%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,19 triệu đồng, đạt 85,19% so với Nghị quyết.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm, tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng chống dịch bệnh. Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện cuối năm 2018 là 23.707 ha, đạt 100,04% so với Nghị quyết; tổng sản lượng lương thực năm 2018 ước đạt 23.748,08 tấn, đạt 90,09% Nghị quyết; giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích là 83,94 triệu đồng/ha. Diện tích, sản lượng một số cây công nghiệp tương đối ổn định. Diện tích cà phê  2.265,2 ha, năng suất đạt 37,16 tạ/ha, sản lượng đạt 7.099,13 tấn. Cây cao su là 7.842,4 ha, năng suất đạt 16,15 tạ/ha, sản lượng đạt 7.054,9 tấn; cây hồ tiêu là 2.991,6 ha, năng suất đạt 38,05 tạ/ha, sản lượng đạt 9.336,7 tấn. Chú trọng công tác tái canh cây cà phê để nâng cao năng xuất, sản lượng, cuối năm 2018 tái canh 215,21 ha, đạt 116,33% so với cả nhiệm kỳ. Công tác xây dựng cánh đồng lớn được quan tâm thực hiện, phấn đấu xây dựng 7 cánh đồng lớn trên một số loại cây trồng; đang tiến hành xây dựng 03 cánh đồng lớn. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh thường xuyên nên không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Công tác triển khai thu hồi đất và trồng rừng được quan tâm chỉ đạo. Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 10/4/2018 về quản lý và phát triển rừng đến năm 2020; năm 2017 diện tích trồng rừng là 199,15 ha, đạt 102,17% kế hoạch tỉnh giao, năm 2018 ước trồng được 247 ha (mục tiêu thực hiện trồng mới rừng đến năm 2020 là 1.180,15 ha); trồng 59.500 cây phân tán tương đương 59,5 ha, đạt 102,58% kế hoạch tỉnh; tổng diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng là 2.699,8 ha, số hộ dân nhận khoán là 127 hộ; tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng, nên không có cháy rừng xảy ra.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2017, có 03 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 37,5% (toàn tỉnh chiếm tỷ lệ 26,63%), đạt 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết; bình quân các xã còn lại mỗi xã đã đạt 12 tiêu chí.

Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển, đến nay có 71 doanh nghiệp, 04 hợp tác xã, 590 hộ đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên so với quy mô, tiềm năng của huyện chưa tương xứng. Hoạt động thương mại - dịch vụ từng bước đáp ứng được nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Công tác tài nguyên-môi trường được tập trung chỉ đạo, trong nửa nhiệm kỳ cấp 5.462 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 2.601 ha; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 81,48% diện tích cần cấp; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 32 công trình, tổng diện tích thu hồi 187.547,9m2, số tiền chi trả là 64.233.983.879 đồng. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt 82,5%, chất thải rắn y tế đạt 80%; dân cư thị trấn Nhơn Hòa sử dụng nước sạch đạt 72,5%, dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,75%.

Tổng mức đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 905,83 tỷ đồng, đạt 72,87% Nghị quyết. Tổng mức đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước trong 3 năm là 237,150 tỷ đồng với 218 công trình. Hoạt động chỉnh trang đô thị được quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường trong nội thị được nâng cấp, mở rộng; đã đầu tư được 8,37 km đường điện chiếu sáng với tổng mức vốn 10.978 triệu đồng.

Thu ngân sách trên địa bàn huyện được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên kết quả đạt không cao, bình quân 38,58 tỷ đồng/năm, đạt 94,72% so với Nghị quyết. Hoạt động của các ngân hàng đã tập trung triển khai các phương án cho vay linh hoạt, đến nay tổng huy động vốn là 414 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.522 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,5%.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG