The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chư Prông: Tổng vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu năm 2018 là 140,282 tỷ đồng
23/09/2018 - Lượt xem: 467
Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp được 453 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 1.725.155,93 m2.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá cả về số lượng và quy mô sản xuất. Hiện nay trên địa bàn huyện có 07 nhà máy thủy điện với tổng công suất 12,285MW, 03 doanh nghiệp sản xuất phân vi sinh, 85 cơ sở xay xát, 03 doanh nghiệp khai thác đá. Một số sản phẩm chủ yếu như xay xát lương thực 18.976 tấn, đạt 75% kế hoạch; đá xây dựng 133.221 m3, đạt 72,8% kế hoạch; điện sản xuất 40.164 kw/h đạt 76% kế hoạch; phân vi sinh 11.124 tấn, đạt 95,1% kế hoạch... Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của các thành phần kinh tế và các ngành ước đến 30/9/2018 là 1.337 tỷ đồng, đạt 71,5% Kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện; trong 9 tháng đầu năm, đã cấp được 453 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 1.725.155,93 m2; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Prông đến năm 2035.

Công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đăng ký và cam kết bảo vệ môi trường được chú trọng. Xác nhận 06 đề án và 20 kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn được quan tâm, làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn huyện; làm việc với Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 để phối hợp, vận động đầu tư xây dựng Nhà bia chiến thắng tại làng Siu, xã Ia Me và quy hoạch xây dựng khu Di tích lịch sử chiến thắng Pleime; khuyến khích đầu tư khởi nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, trong 9 tháng đầu năm đã cấp mới 202 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể với tổng số vốn đăng ký 61,36 tỷ đồng; cấp đổi, cấp lại 58 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể; thành lập mới 04 hợp tác xã nông nghiệp với số vốn 7,5 tỷ đồng; hiện nay trên địa bàn có 133 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã và 2.882 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản gắn với việc nâng cao chất lượng công trình xây dựng, thực hiện đúng quy định của Nhà nước về phân cấp quản lý đầu tư. Tổng vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu năm 2018 là 140,282 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách huyện là 33,39 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh đầu tư là 31,173 tỷ đồng; vốn Trung ương là 42,569 tỷ đồng (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 12,012 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 10,557 tỷ đồng); vốn Trái phiếu Chính phủ là 33,15 tỷ đồng; ước đến 30/9/2018, tổng giá trị khối lượng thực hiện là 82 tỷ đồng đạt 58,4% Kế hoạch, khối lượng giải ngân là 76 tỷ đồng đạt 92,7% khối lượng thực hiện và đạt 54,2% Kế hoạch. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đến nay đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình Thao trường huấn luyện Jít Tú, xã Bình Giáo (Đợt 2) với số tiền 424.976.000 đồng; chi trả 4.373.596.222 đồng tiền đền bù công trình đường liên xã Ia Băng - Ia Vê cho 304 hộ dân, còn lại 170.250.662 đồng của 20 hộ dân chưa nhận tiền đền bù; tiếp tục triển khai hoàn thiện các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng các công trình Hồ thủy lợi Ia Púch, Đường điện 220kV Pleiku 2 - An Khê; Trường THCS Lê Văn Tám, Kênh chính và Kênh bơm thuộc dự án hồ thủy lợi Ia Mơr.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG