The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chư Prông: Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt Nghị quyết đề ra
27/12/2018 - Lượt xem: 443
Năm 2018, Đảng bộ huyện Chư Prông đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, khoá XVI đã đề ra, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; ước đến 31/12/2018, tổng giá trị sản xuất là 6.070 tỷ đồng, đạt 100,8% Kế hoạch, tăng 11,26% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người là 39,8 triệu đồng/người/năm, đạt 120,6% Nghị quyết. Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện, ước đến 31/12/2018, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 73.409 ha đạt 100% Kế hoạch; tổng sản lượng lương thực là 45.879 tấn đạt 113,64% Kế hoạch, tăng 16,24% so với cùng kỳ.         

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; quan tâm chỉ đạo công tác trồng rừng; tính đến nay, tổng diện tích đã trồng rừng là 300,3 ha/264 ha, đạt 113,8% Kế hoạch tỉnh giao. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; ước đến cuối năm 2018 toàn huyện có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ia Boòng), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 05/19 xã, chiếm tỷ lệ 26,31%.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát công trình thủy lợi Ia Mơ tại huyện Chư Prông

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá cả về số lượng và quy mô sản xuất. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của các thành phần kinh tế và các ngành ước đến 31/12/2018 là 1.879 tỷ đồng, đạt 100,5% Kế hoạch, tăng 5,92 % so với cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường được quan tâm; chú trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; đến nay, đã cấp được 39.238 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 35.971,34 ha, đạt 92,23%.

Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn được quan tâm; khuyến khích đầu tư khởi nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; hiện nay trên địa bàn có 132 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã và 2.618 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản hoạt động ổn định, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản gắn với việc nâng cao chất lượng các công trình. Tổng vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản theo Kế hoạch năm 2018 là 143,558 tỷ đồng; ước đến 31/12/2018, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt 100% Kế hoạch, khối lượng giải ngân đạt 100% Kế hoạch.  

Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo; ước tổng thu ngân sách huyện đến 31/12/2018 là 81,5 tỷ đồng đạt 163% kế hoạch tỉnh giao, đạt 127,15% Nghị quyết. Trong đó, thu cân đối ngân sách huyện là 74,5 tỷ đồng đạt 170,52% kế hoạch tỉnh giao và đạt 128,92% Nghị quyết, thu tiền sử dụng đất là 37 tỷ đồng, đạt 148% Nghị quyết. Tổng chi ngân sách huyện ước đến 31/12/2018 là 487 tỷ đồng đạt 105,44% dự toán tỉnh giao và đạt 102,3% so với Nghị quyết. Hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn huyện phát triển ổn định; tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng là 784,673 tỷ đồng, tổng dư nợ là 2.425,6 tỷ đồng, nợ xấu là 53,29 tỷ đồng (chiếm 2,19%).

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, là năm có tính chất quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra; do đó, toàn Đảng bộ huyện Chư Prông phải nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá và ổn định. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị và xây dựng cánh đồng lớn; kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết phát triển cây dược liệu trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư; khuyến khích đầu tư khởi nghiệp...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG