The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng làng nông nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số
13/04/2019 - Lượt xem: 409
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa có Công văn số 749/UBND-NL về việc thực hiện Kết luận số 570-KL/TU, ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2019 - 2025. Tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khan, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để chỉ đạo theo quy định.

Bê tông hóa đường liên thôn trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: N.Đ

 Đối với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thưc hiện xây dựng làng nông thôn mới đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành. Bố trí kinh phí thực hiện, hướng dẫn các địa phương sử dụng các nguồn lực từ vốn của các chương trình, dự án để xây dựng nông thôn mới. Giúp đỡ người dân tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn quỹ tín dụng, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác thu gom rác thải, xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới hằng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng làng nông thôn mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Định kỳ 6 tháng, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện xây làng dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh.

Trà Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG