The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tháng 10: Tỉnh cấp đăng ký thành lập mới 49 doanh nghiệp
03/11/2017 - Lượt xem: 875
Trong tháng 10, với sự nỗ lực của các cấp ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh đạt khá so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh gieo trồng được 215.143 ha cây trồng các loại, đạt 100,8% kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo. Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển, các bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ, không để phát tán, lây lan.       

Công tác quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo tích cực. Đã phân bổ kịp thời vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước, tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2017, khối lượng giải ngân 1.714 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện hơn 1.604 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng ước thực hiện hơn 14.464 tỷ đồng, bằng 80% so với kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.439 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,75 triệu USD, bằng 81,8% Nghị quyết, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 114 triệu USD, bằng 95% kế hoạch, giảm 17,5% so với cùng kỳ.

Các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong tháng, đã cấp đăng ký thành lập mới cho 49 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 351 tỷ đồng. Xử lý giải thể 08 doanh nghiệp; xử lý tạm ngưng hoạt động cho 13 doanh nghiệp; lũy kế 10 tháng cấp đăng ký thành lập mới cho 508 doanh nghiệp, đạt 82% kế hoạch, tổng vốn đăng ký 2.687 tỷ đồng (số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 31,14% so với cùng kỳ, vốn đăng ký tăng 31,13% so với cùng kỳ); xử lý giải thể 61 doanh nghiệp (số doanh nghiệp giải thể giảm 7,57% so với cùng kỳ); tạm ngưng hoạt động cho 95 doanh nghiệp.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 315 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 3.540 tỷ đồng, bằng 98% Nghị quyết, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt hơn 7.686 tỷ đồng. Ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt việc huy động và cho vay vốn, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng, nhất là tập trung các giải pháp kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết; không để phát sinh, lây lan các dịch bệnh. Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên, trong tháng không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công tác đấu thầu thuốc tập trung tỉnh Gia Lai năm 2017 - 2018 đảm bảo đúng quy định. Hoạt động văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, thông tin, phát thanh, truyền hình tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện.

Từ nay đến cuối năm 2017, các cấp, các ngành địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG