The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh: 6 tháng đầu năm 2015 thẩm tra 14 văn bản của UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp
04/07/2015 - Lượt xem: 1158
Sơ kết 6 tháng đầu năm, ngoài các hoạt động thường xuyên khác, hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giữa 2 kỳ họp được các đại biểu đánh giá ngày càng có hiệu lực, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức giám sát tình hình quyết toán các dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh và khảo sát một số điểm mỏ để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; thẩm tra 02 báo cáo và 17 tờ trình, văn bản của UBND tỉnh, trong đó có 14 tờ trình, văn bản Ban thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến thỏa thuận với UBND tỉnh về một số vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh giữa hai Kỳ họp.

Các đại biểu thống nhất đánh giá: Ban đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình 6 tháng đầu năm 2015 đã đề ra. Ban đã nhận được sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh; của Mặt trận TQVN tỉnh, UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh; sự phối hợp của HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn các cấp trong quá trình triển khai các hoạt động của Ban; đồng thời, ngay từ đầu năm, Ban KTNS đã chủ động triển khai chương trình kế hoạch hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đựơc phân công phụ trách, ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả và khẳng định vai trò vị thế của Ban trong đổi mới hoạt động chung của HĐND. Trước các đợt giám sát, khảo sát, thẩm tra Ban đã chủ động lập và gửi kế hoạch, đề cương nêu rõ nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần đến các cấp, các ngành liên quan và các đơn vị được giám sát, khảo sát, thẩm tra trước thời hạn theo đúng luật định. Trong quá trình triển khai các hoạt động của mình, Ban đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương khi thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của các thành viên còn có hạn chế, nhất là trong việc tham gia các công việc của Ban. Trong thời gian tới đối mỗi thành viên của Ban cần có giải pháp khắc phuc nhằm đưa hoạt động của Ban ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của cử tri, của xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, Ban tiến hành giám sát tình hình ứng dụng thực tiễn các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh đã được công nhận; giám sát thực hiện thu, chi ngân sách năm 2015; phương án phân bổ thu chi ngân sách năm 2016; thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; kết hợp giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban KT-NS về các đợt giám sát vừa qua./.

Hương Lan

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG