The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ayun Pa: Kinh tế - xã hội năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực
13/12/2016 - Lượt xem: 793
Thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện khó khăn nhưng Thị ủy đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết đề ra và đạt những kết quả tích cực.

 

Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện cả năm là 10.366,2 ha, đạt 101,7% kế hoạch, tăng 1,9% so cùng kỳ; năng suất các loại cây trồng phần lớn đều đạt hoặc xấp xỉ kế hoạch; tổng sản lượng lương thực 21.713,2 tấn, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chú trọng, chủ động kiểm soát các dịch bệnh, chưa phát hiện có ổ dịch nguy hiểm xảy ra. Chăn nuôi phát triển khá, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng về số lượng và chất lượng. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, nhất là việc khai thác gắn với bảo vệ môi trường được quan tâm. Triển khai các dự án khoa học - công nghệ với mô hình nuôi Rắn Mối thương phẩm, Trùn Quế, nuôi heo bằng đệm lót sinh học và sử dụng giống lúa ngắn ngày OM6976 cho khu vực thường xuyên bị ngập lụt.

Công tác quản lý thị trường được tăng cường, thường xuyên triển khai công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xâm nhập vào địa bàn thị xã. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 1.225 tỷ đồng, đạt 104,8% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ. 100% xã đã có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 1.095 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 11,73% so với cùng kỳ; các mặt hàng chính sách được cung ứng kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 51,820 tỷ đồng, đạt 166,36% dự toán tỉnh giao và 158,71% dự toán thị xã. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng tiếp tục phát triển đáp ứng được nhu cầu vốn của nhân dân và các doanh nghiệp, thu hút được nguồn vốn nhàn rỗi để tái đầu tư vốn cho nền kinh tế thị xã, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo. Tổng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ayun Pa là 376,6 tỷ đồng, tăng 7,7 tỷ đồng so với cuối năm 2015; tổng dư nợ 312 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng so với cuối năm 2015; nợ xấu là 1,136 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,38% trên tổng dư nợ. Tổng nguồn vốn thực hiện của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã là 136.449 triệu đồng, tăng 16.362 triệu đồng so với cuối năm 2015. Hoạt động vận tải không ngừng tăng, doanh thu vận tải ước 61 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ.

Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư được triển khai kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo làm tốt việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, không dàn trải; tăng cường thanh tra, kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, chấn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh lại dự án gắn với tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển là 182,552.6 tỷ đồng, bố trí cho 52 công trình, trong đó 07 công trình chuyển tiếp và 45 công trình khởi công mới. Giá trị khối lượng ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 145,722 tỷ đồng, đạt 79,8% kế hoạch; giá trị giải ngân ước đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 là 145,722 tỷ đồng, đạt 79,8% kế hoạch.

Chất lượng giáo dục trên địa bàn thị xã được nâng lên; mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển ở các cấp học; chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học được đổi mới theo quy định. Thực hiện các giải pháp duy trì sỹ số học sinh. Trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện đầy đủ, đúng chương trình, tổ chức đào tạo các lớp đại học hệ từ xa, dạy tiếng Jrai cho cán bộ, công chức. Tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm, việc thực hiện các khoản thu đầu năm tại các trường trên địa bàn thị xã. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn; đến nay trên địa bàn thị xã có 06 trường đạt chuẩn quốc gia. Tập trung nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; kịp thời tăng cường bác sỹ quản lý về trạm y tế phường (Sông Bờ). Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh, nhất là những dịch có nguy cơ lây lan mạnh như sốt xuất huyết. Các cơ sở điều trị cơ bản đảm bảo đủ thuốc phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Hoạt động tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch bệnh xã hội, dân số, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt theo kế hoạch. Thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm cho nhân dân đầy đủ, đúng đối tượng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,5%.

Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng quan tâm. Thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức chu đáo các hoạt động đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân các dịp lễ, tết và ngày thương binh liệt sỹ… Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, có 367 hộ thoát nghèo chiếm 4,29% (trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số 298 hộ chiếm 81,2%); có 238 hộ cận nghèo thoát nghèo chiếm 3% (trong đó 168 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo chiếm 70,59%). Tích cực nâng cao chất lượng công tác lao động - việc làm nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho 872 lao động, chiếm tỷ lệ 37%. Thường xuyên chăm lo đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG