The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. An Khê: Tổng thu ngân sách ước thực hiện đạt 39,5 tỷ đồng
27/06/2018 - Lượt xem: 402
Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế tiếp tục phát triển khả quan.

Thị xã An Khê. Ảnh nguổn internet.

Tổng giá trị sản lượng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá hiện hành) đến nay đạt 2.846 tỷ đồng, bằng 72,66% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước: 63,5 tỷ đồng, đạt 51,63% kế hoạch; doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 2.563 tỷ đồng, đạt 78,39% kế hoạch; hộ kinh doanh cá thể: 219,1 tỷ đồng, đạt 41,82% kế hoạch.

Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 3.844 ha, đạt 96% kế hoạch vụ Đông Xuân, đạt 54,59% kế hoạch năm 2018 (bằng 94,49% so với cùng kỳ năm 2017). Đã thu hoạch khoảng 80-85% diện tích cây mía (khoảng 3.100 ha), 100% diện tích cây mỳ, khoảng 90% diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bổ sung quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất rau, hoa và vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm kêu gọi đầu tư trên địa bàn lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các công trình thủy lợi đảm bảo tiến độ của dự án; đến nay đã đo vẽ, trích lục được 163/179 công trình. Triển khai kiểm tra, sửa chữa một số công trình thủy lợi kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo dẫn nước tận mặt ruộng. Kênh mương đập Dồn – xã Thành An; kênh mương, tràn lũ hồ Suối Le – xã Tú An; sửa chữa đập đất, kiên cố tràn xả lũ bàu Phụng – xã Cửu An

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tương đối ổn định. Thường xuyên triển khai công tác giám sát tình hình dịch tổng đàn vật nuôi.

Tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; chỉ đạo tổ chức đo đạc 172,82 ha/148 hộ các thửa đất người dân kê khai diện tích kiểm tra xác minh thực địa sử dụng đất trên địa bàn xã Song An.

Hoạt động thương mại – dịch vụ tương đối ổn định. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đạt 1.680 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch, tăng 45,56% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ đạo, đôn đốc xã Song An và Tú An đẩy nhanh tiến độ các nguồn phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Pờ Nang, xã Tú An. Đến nay, xã Tú An và xã Song An cùng đạt 14/19 tiêu chí.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo tích cực; công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường tiếp tục được tăng cường.

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2018, đạt 39,5 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch; trong đó thu cân đối ngân sách thị xã 39,3 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch. Tổng chi ngân sách 122,44 tỷ đồng, bằng 42,75% kế hoạch; trong đó, chi đầu tư phát triển 8,184 tỷ đồng, bằng 26,4% kế hoạch, chi thường xuyên 114,14 tỷ đồng, bằng 45,47% kế hoạch.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG