12/11/2018 - Lượt xem: 364
Từ đầu năm 2018 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thị xã An Khê đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, kinh tế tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 4.737 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản lượng toàn ngành (giá hiện hành) ước 3.244 tỷ đồng, đạt 82,8% kế hoạch. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục có bước phát triển; giá cả một số mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định, riêng giá xăng, dầu biến động, thịt heo hơi tăng giá. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 2.477 tỷ đồng, đạt 84,2% kế hoạch, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng diện tích gieo trồng 8.450 ha, đạt 90,7% kế hoạch, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ đạo ban hành và triển khai Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018 - 2020.

 Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương rà soát các công trình thủy lợi để có kế hoạch tu sửa phục vụ sản xuất nông nghiệp; đến nay, đã đo vẽ trích lục được 163/179 công trình. Công tác quản lý, đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi trên địa bàn trong mùa mưa lũ 2018 được quan tâm. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tương đối ổn định, sản lượng đàn heo có chiều hướng tăng do giá heo hơi hiện nay đang cao trở lại. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Thực hiện bàn giao kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với xã Song An và Tú An; đến nay, xã Song An đạt 15/19 tiêu chí và xã Tú An đạt 16/19 tiêu chí. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phê duyệt và triển khai Đề án xây dựng làng nông thôn mới làng Pờ Nang, xã Tú An. Quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Thực hiện đăng ký nhu cầu đưa cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã từ năm 2018 - 2020 với số lượng 13 người, kinh phí 1,258 tỷ đồng đối với 05 hợp tác xã.

Một góc thị xã An Khê

Chỉ đạo đánh giá công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2018; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng giá trị thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước là 64,8 tỷ đồng, đạt 47,8% kế hoạch; giải ngân ước là 71 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch. Tập trung công tác quy hoạch, quản lý và chỉnh trang đô thị; hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước được đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp theo hướng đồng bộ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 1.194 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt 65 tỷ đồng, đạt 77,4% kế hoạch tỉnh giao, đạt 72,3% kế hoạch Hội đồng nhân dân thị xã giao. Tổng chi ngân sách 202,8 tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán tỉnh giao, bằng 69,3% dự toán Hội đồng nhân dân thị xã giao.

Có thể khẳng định, trong 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất và thu nhập của người dân; thời tiết khô hạn kéo dài dẫn đến thiếu nước sản xuất đã ảnh hưởng đến kế hoạch gieo trồng vụ Mùa; việc triển khai một số chương trình, dự án trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thật sự tạo được sự lan tỏa. Công tác thu ngân sách chưa đạt kế hoạch. Một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước vẫn chậm hoàn thành thủ tục; giải ngân vốn chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị còn một số hạn chế.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thị ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2018. Khuyến khích, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn về cây mía; theo dõi tình hình hoạt động kinh tế tập thể, kinh tế trang trại; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Song An và xã Tú An; củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã đạt; quyết tâm đến cuối năm 2018 có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách, xử lý nợ thuế; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế. Sử dụng hiệu quả ngân sách, chi đảm bảo đúng quy định...

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

An Khê sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2310523245
THB740.22786.99
SGD16924.5417427.08
SEK2373.212503.05
SAR6112.166457
RUB369.73418.79
NOK2510.512658.47
MYR5595.955808.39
KWD75499.3179758.97
KRW18.9621.12
JPY204.06214.74
INR321.97340.14
HKD2935.393028.6
GBP29832.4630656.9
EUR25213.1126533.06
DKK3348.683531.88
CHF23395.5824283.77
CAD17397.7218058.21
AUD15541.8316131.86
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG