The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. 6 tháng cuối năm: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
30/06/2017 - Lượt xem: 604
Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có hơn 3.790 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 83.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp đăng ký thành lập mới cho 289 doanh nghiệp và 140 chi nhánh, văn phòng đại diện (tăng 21,9% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 1.324 tỷ đồng (tăng 51,7% so với cùng kỳ); cấp đăng ký thay đổi cho 354 doanh nghiệp và 265 đơn vị trực thuộc; cấp giấy chứng nhận đầu tư 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 277,9 tỷ đồng. 

Trong thời gian tới, tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tiếp tục kết nối với các nhà đầu tư đã được trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận, cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2016 và Hội nghị xúc tiến đầu tư Khu vực Tây Nguyên lần thứ IV năm 2017 tại Đăk Lăk để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, sớm triển khai dự án.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG