<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

05/12/2017 - Lượt xem: 354
Nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, tiết kiệm chi phí chi việc chỉnh lý tài liệu tồn động; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai.

Lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đảng và các tổ chức chính trị xã hội do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức tại Gia Lai. Ảnh: Đăng Vũ

Thời gian qua, công tác văn thư, lưu trữ nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến và từng bước đi vào nề nếp, vai trò của công tác văn thư, lưu trữ được nhìn nhận đúng đắn; việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh ngày càng được quan tâm. Từ đó, giá trị tài liệu lưu trữ được phát huy góp phần đảm bảo bí mật nhà nước và kịp thời cung cấp thông tin phục vụ tốt cho chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đã đạt được vẫn còn một số cơ quan, tổ chức, địa phương chưa thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ. Theo đánh giá, nguyên nhân chính là do nhận thức về trách nhiệm và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức, cá nhân còn hạn chế; công tác văn thư, lưu trữ chưa được thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; các đơn vị, địa phương chưa có giải pháp để xử lý tài liệu tồn đọng; một số công chức, viên chức chưa làm tốt việc lập hồ sơ theo dõi, giải quyết công việc; việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ cơ quan chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đơn vị, gây khó khăn cho việc lựa chọn những hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh để bảo quản và phục vụ khai thác, sử dụng theo quy định.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ thị cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ, trong đó có công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ, phấn đấu đến năm 2021 các cơ quan, tổ chức, địa phương phải giải quyết xong tình trạng tài liệu tồn đọng từ năm 2016 trở về trước chưa được thu thập, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản tại các kho lưu trữ theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời tăng cường hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản, giải quyết công việc và lập hồ sơ điện tử.

Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Phố núi hân hoan đón chào năm mới

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ xây dựng Quốc Môn

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2316023260
THB729.24759.66
SGD17066.8217253.2
SEK2456.592518.43
SAR6173.996416.24
RUB353.37393.76
NOK2653.582736.76
MYR5663.475736.78
KWD76263.8179256.18
KRW20.2321.08
JPY204.57210.5
INR325.35338.12
HKD2935.772979.72
GBP30108.6830376.68
EUR26192.0126846.27
DKK3473.043581.91
CHF23031.6923329.83
CAD17493.6217684.66
AUD16378.116556.96
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Hướng dẫn khai chữ ký số
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG