The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính
05/03/2019 - Lượt xem: 288
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 416/UBND-KGVX về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính.

 

Ảnh: Ngọc Sang
Ảnh: Ngọc Sang

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được đầu tư; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp ứng dụng mạng xã hội Zalo để trao đổi thông tin với chính quyền, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1951/UBND-KGVX ngày 5-9-2018 về triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong đó, cần lưu ý không thực hiện việc giao dịch trực tiếp các thủ tục hành chính nếu đã đủ điều kiện qua mạng giữa các cơ quan nhà nước. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thư điện tử công vụ, hệ thống văn bản điện tử kết hợp chữ số.
 

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí kinh phí từ năm 2019 đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã để đảm bảo họp trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở. Phương án đầu tư cần tính toán hiệu quả, tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có; đồng thời phải có sự đồng bộ với hệ thống hiện có của tỉnh. Triển khai đầu tư hệ thống một cửa điện tử đồng bộ đến 100% xã, phường, thị trấn; đảm bảo đến hết tháng 6-2019 hoàn thành xong việc xây dựng, vận hành hệ thống một cửa điện tử để đưa vào sử dụng và tích hợp trên hệ thống của tỉnh (http://motcua.gialai.gov.vn). Thực hiện kiểm tra, đánh giá tổng thể về an toàn, an ninh thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ và Hướng dẫn tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24-4-2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phạm vi địa phương mình. Triển khai đầu tư xây dựng các trang thông tin cấp xã hoặc trang thông tin điện tử thành phần trên Trang/Cổng thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố; đầu tư phần mềm “Quản lý giao việc”…

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Gia Lai: Hiệu quả công tác tuyển quân trong vùng đồng bào có đạo

Đầu Xuân trẩy hội ở An Khê

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG