<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

20/05/2018 - Lượt xem: 221
Những năm qua, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức ngày càng được nâng lên. Các cấp ủy luôn xác định đội ngũ trí thức là lực lượng lao động đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế; là lực lượng tiên phong truyền bá những tri thức mới, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển mọi mặt trong đời sống xã hội

Từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác trí thức và xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức được xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền và của toàn xã hội. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; tạo môi trường để đội ngũ trí thức cống hiến tài năng, trí tuệ vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở đơn vị, địa phương. Điều đó thể hiện sự coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của tỉnh. Hoạt động đối thoại giữa trí thức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương diễn ra cởi mở, dân chủ hơn. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện, môi trường cho đội ngũ trí thức được trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo, người đứng đầu; nhiều ý kiến đóng góp của trí thức mang tính thiết thực, hiệu quả đối với sự phát triển của  đơn vị, địa phương. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thể hiện tốt vai trò là cầu nối, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân đặc biệt là đội ngũ trí thức, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế.

Gặp mặt trí trẻ tiêu biểu

Nhằm hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện cho hoạt động của trí thức, trong những năm qua, tỉnh đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cơ chế chính sách tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trí thức nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tham gia lãnh đạo, quản lý xã hội và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực, trí tuệ bản thân. Đi đôi với thực hiện tốt các quy định, quy trình về phân cấp quản lý, sử dụng đội ngũ trí thức, tỉnh còn ưu tiên tuyển dụng trí thức, nhất là những người có trình độ chuyên môn cao, có học lực khá, giỏi cam kết phục vụ lâu dài tại Gia Lai được bố trí, sử dụng sau khi về địa phương, tỉnh đã bố trí 141 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại các xã vùng II, vùng III, theo Đề án 03-ĐA/TU, trong đó, có 12 sinh viên được bầu giữ chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Từ năm 2009 đến nay, Học viện Chính trị khu vực 3 mở 09 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức tại tỉnh với 959 học viên và cử 671 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Học viện; cử nhiều cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong nước và nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương. Các vấn đề quan trọng của địa phương đều được đội ngũ trí thức bàn bạc, tư vấn, như: Quy hoạch ngành và vùng lãnh thổ; quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi dựa trên lợi thế so sánh của địa phương, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khai thác tiềm năng du lịch vốn có của tỉnh... 

Thông qua hoạt động liên kết, các viện, trường đại học có uy tín đã cử các cán bộ có trình độ cao hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ trí thức của tỉnh và cùng tham gia một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh còn ưu tiên dành nguồn ngân sách để đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; triển khai đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học - kỹ thuật và hướng dẫn nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống…

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023250
THB718.41748.37
SGD17087.3717273.99
SEK2477.842540.22
SAR61706412.09
RUB361.43402.74
NOK2675.852759.72
MYR5669.555742.94
KWD76264.7479257.19
KRW19.8720.91
JPY205.61211.57
INR336.07349.26
HKD2933.532977.46
GBP30454.0730725.17
EUR26112.7326765.02
DKK3461.073569.56
CHF23209.1823509.64
CAD17221.317409.38
AUD16420.5716599.91
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG