<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

24/04/2017 - Lượt xem: 439
Toàn tỉnh có 01 Hội đồng khoa học cấp tỉnh, 17 hội đồng khoa học và công nghệ cấp huyện. Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng mạng lưới nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ, góp phần tích cực trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ, phục vụ sản xuất và đời sống

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết sát với tình hình của đơn vị, địa phương; gắn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đề ra được nhiều giải pháp có tính khả thi. Sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh có 01 Hội đồng khoa học cấp tỉnh, 17 hội đồng khoa học và công nghệ cấp huyện. Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng mạng lưới nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ, góp phần tích cực trong hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ, phục vụ sản xuất và đời sống. Xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt trong phát triển khoa học công nghệ, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã luôn quan tâm xây dựng, phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Nhờ đó, số lượng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ không ngừng được tăng lên cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tính đến cuối năm 2013, đội ngũ làm khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với 54.462 người có trình độ từ cao đẳng trở lên. Đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, hoạt động thực tiễn, đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhằm phát triển khoa học công nghệ, từng bước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong 5 năm qua, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai kịp thời các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển nông, lâm nghiệp là lĩnh vực được quan tâm đầu tư; đã tổ chức triển khai nhiều loại hình nghiên cứu và ứng dụng triển khai thực nghiệm, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Đến nay, tỉnh đã tổ chức triển khai và nghiệm thu cơ sở dự án bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Chư Sê”; hướng dẫn Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê triển khai thực hiện việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ra nước ngoài (19 quốc gia) đối với nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Chư Sê”, triển khai thực hiện kế hoạch cánh đồng lớn gắn với xây dựng nhãn hiệu gạo Phú Thiện; Cà phê Gia Lai, mật ong; bò một nắng, phở hai tô...

Với phương châm “coi khoa học, công nghệ là động lực của tăng trưởng”, nhiều cơ chế, chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ phát triển theo cơ chế thị trường. Trong 5 năm qua, tỉnh đã vận động, hỗ trợ 11 doanh nghiệp tham gia trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị. Qua đó, các cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, tìm kiếm nhà đầu tư, mua - bán công nghệ, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; tiếp cận, tiếp nhận, ứng dụng nhanh thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống, nâng cao được năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nghiên cứu và triển khai thời gian qua vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác ứng dụng và chuyển giao công nghệ còn manh mún, chắp vá, một số kết quả nghiên cứu chậm được ứng dụng vào thực tế. Mối liên kết giữa 4 nhà: Khoa học - Quản lý - Doanh nghiệp và Nhà sản xuất thiếu chặt chẽ trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh. Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đã phát triển nhưng còn thiếu và yếu, nhất là trên lĩnh vực công nghệ chế biến, công nghệ thông tin… Những yếu tố đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Phố núi hân hoan đón chào năm mới

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ xây dựng Quốc Môn

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023250
THB725.9756.18
SGD16990.3717175.93
SEK2465.282527.34
SAR6171.826413.99
RUB347.24386.93
NOK2639.352722.08
MYR5661.025734.31
KWD76230.9479222.05
KRW20.2721.01
JPY204.66211
INR325.89338.67
HKD2934.542978.48
GBP29543.6829806.66
EUR26072.1626723.44
DKK3458.13566.49
CHF22934.7223231.62
CAD17351.9517541.46
AUD16364.1216542.83
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Hướng dẫn khai chữ ký số
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG