<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

28/04/2018 - Lượt xem: 207
Xác định mục tiêu thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Kết quả hình ảnh cho gia lai thực hiện kế hoạch hóa gia đình

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc (14 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố và 05 đảng ủy); 1.025 tổ chức cơ sở đảng (353 đảng bộ, 672 chi bộ); 3.909 chi bộ trực thuộc. Trong đó có: 222 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 433 tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan hành chính (25 đảng bộ cơ sở, 408 chi bộ cơ sở); 165 tổ chức cơ sở đảng khối sự nghiệp (10 đảng bộ cơ sở, 155 chi bộ cơ sở); 89 tổ chức cơ sở đảng trong khối lực lượng vũ trang (61 đảng bộ cơ sở, 28 chi bộ cơ sở); 111 tổ chức cơ sở đảng khối doanh nghiệp và hợp tác xã (35 đảng bộ, 76 chi bộ), các loại hình khác có 05 tổ chức cơ sở đảng (05 chi bộ). Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 54.936 đảng viên (trong đó: Nữ 18.243 đồng chí (chiếm 33,20%), dân tộc thiểu số 13.336 đồng chí (chiếm 24,27%), trong độ tuổi đoàn 13.799 đồng chí (chiếm 25,11%), tôn giáo 785 đồng chí (chiếm 1,42%), chủ doanh nghiệp tư nhân 43 (chiếm 0,078%), miễn sinh hoạt và công tác 1.885 (chiếm 3,43%)), quý I năm 2018 kết nạp mới 313 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 55.249; có 2.154 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố (trong đó, có 1.141 chi bộ có chi ủy) hiện còn 04 làng phong, 01 làng Campuchia chưa có chi bộ.

Xác định mục tiêu thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 14 tháng 01 năm 1993 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Kết luận số 119-KL/TW, ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới...

Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình và đưa nội dung này vào chỉ tiêu thi đua hằng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc giảm mức sinh, tăng tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt mức sinh thay thế và các giải pháp để nâng cao chất lượng dân số là một trong những nội dung được quan tâm chỉ đạo, hiện nay tổng tỷ suất sinh toàn tỉnh là 2,34 con; dân số trung bình năm 2017 là 1.437.350 người. Đến nay, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và nhân dân trong toàn tỉnh có chuyển biến tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523255
THB718.49748.46
SGD17064.417250.76
SEK2469.372531.54
SAR6173.326415.54
RUB358.49399.47
NOK2665.62749.16
MYR5665.035738.36
KWD76398.3679396.02
KRW19.8420.87
JPY206.33212.32
INR334.91348.05
HKD2935.472979.42
GBP30455.6630726.75
EUR26080.126731.56
DKK3457.93566.29
CHF23193.523493.74
CAD17172.3217359.86
AUD16309.9516488.07
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG