<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

11/05/2018 - Lượt xem: 172
Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài và là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được nâng lên rõ rệt, quy mô gia đình ít con được chấp nhận, giảm đáng kể tình trạng sinh con sớm trong nhân dân. Tốc độ gia tăng dân số được khống chế, duy trì mức giảm tỷ lệ sinh 0,6‰/năm theo chỉ tiêu Quốc hội giao (giai đoạn 2011 - 2016); tỷ lệ tăng tự nhiên giảm từ 14,42‰ năm 2011 xuống còn 12,16‰ năm 2017; tỷ lệ sinh con thứ ba giảm từ 28,5% năm 2011 xuống còn 23% năm 2017. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hằng năm đều tăng, từ 66% năm 2011 đến 70,5% năm 2017; tỷ số giới tính khi sinh duy trì trong giới hạn cho phép, 109 nam/100 nữ vào năm 2017. Các cặp vợ chồng hiểu rõ, hiểu đúng nội dung Pháp lệnh Dân số và lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Cùng với những kết quả đạt được tích cực, công tác dân số của tỉnh thời gian qua vẫn gập một số khó khăn, thách thức, như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí và tính chất phức tạp, lâu dài của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình dẫn đến chủ quan, buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiên quyết trong việc tổ chức thực hiện. Các nội dung về dân số trong hoạch định phát triển kinh tế - xã hội chưa được chú trọng đúng mức, chưa quan tâm phân tích các mặt cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số trong tác động qua lại với phát triển. Công tác truyền thông, giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình với nhóm đối tượng đặc thù hiệu quả chưa cao, nội dung chưa phong phú, chủ yếu tập trung vào kế hoạch hóa gia đình. Kiến thức và kỹ năng sống của vị thành niên và thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình còn hạn chế. Một bộ phận dân cư đời sống còn thấp; vẫn còn quan niệm muốn có đông con, phải có con trai hoặc con gái... gây khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 02 con, bảo đảm cân bằng giới tính và nâng cao chất lượng dân số. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao, vẫn còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các mô hình, đề án liên quan đến nâng cao chất lượng dân số mặc dù được triển khai nhưng kết quả còn hạn chế. Cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn lực phục vụ cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình còn thiếu thốn, chủ yếu là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cần nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số

Thời gian đến, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số phù hợp với điều kiện của tỉnh. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đưa nội dung dân số - kế hoạch hóa gia đình vào kế hoạch, chương trình công tác của các cấp, các ngành nhằm đạt mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra. Hoàn thiện, nâng cao năng lực pháp lý và hiệu quả quản lý Nhà nước về dân số kế hoạch hóa gia đình, dân số và phát triển.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm sinh để đạt mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523255
THB718.49748.46
SGD17064.417250.76
SEK2469.372531.54
SAR6173.326415.54
RUB358.49399.47
NOK2665.62749.16
MYR5665.035738.36
KWD76398.3679396.02
KRW19.8420.87
JPY206.33212.32
INR334.91348.05
HKD2935.472979.42
GBP30455.6630726.75
EUR26080.126731.56
DKK3457.93566.29
CHF23193.523493.74
CAD17172.3217359.86
AUD16309.9516488.07
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG