<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

24/04/2018 - Lượt xem: 301
Những năm qua, đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên; có sự đầu tư, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề, chuyên ngành để cống hiến ngày càng nhiều hơn, chất lượng hiệu quả hơn cho sự phát triển của thành phố.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Hiện nay, thành phố có 12 cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể; 13 phòng ban, 08 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và 23 xã, phường với 2.871 người, trong đó, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số của thành phố là 66 người (chiếm tỷ lệ 2,75%), cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số là 32 người (chiếm tỷ lệ 6,62%). Đội ngũ trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt vai trò và khả năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước; trí thức là lãnh đạo thành phố đã quyết định và triển khai nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi cho sự phát triển của thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Sự phát triển của Pleiku hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ trí thức

 

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị tốt, nhiệt tình công tác, gắn bó với nhân dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực công tác, tham gia tích cực vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở địa phương góp phần đem lại chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt, thời gian qua, đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của thành phố nói chung. Trí thức người dân tộc thiểu số là hạt nhân tập hợp sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đội ngũ trí thức tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới toàn diện trên các mặt như tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân cấp quản lý, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố được nâng lên, hầu hết đều có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên.

Để đội ngũ trí thức ngày càng phát huy vai trò đối sự phát triển của thành phố, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến xã, phường luôn tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức tham gia đóng góp tài năng, trí tuệ vào các quyết sách chiến lược của địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, các kế hoạch, quy hoạch, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; các chế tài, văn bản quy phạm pháp luật; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đầu tư nghiên cứu xây dựng các đề tài khoa học, đề án, sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Phố núi hân hoan đón chào năm mới

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ xây dựng Quốc Môn

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023250
THB728.23758.61
SGD17016.6917202.53
SEK2473.662535.94
SAR6171.826413.99
RUB349.38389.32
NOK2648.192731.2
MYR5656.865730.09
KWD76230.9479222.05
KRW20.3121.06
JPY204.47210.81
INR324.51337.24
HKD2934.322978.25
GBP29811.6130076.98
EUR26113.7426766.05
DKK3462.243570.76
CHF22971.2923268.66
CAD17439.8217630.29
AUD16491.0216671.13
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Hướng dẫn khai chữ ký số
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG