The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
03/10/2018 - Lượt xem: 642
Toàn tỉnh hiện có 25.198 cản bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bậc mầm non, phổ thông.

Ảnh minh họa (nguồn inernet)

Những năm qua, tỉnh đã quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Toàn tỉnh hiện có 25.198 cản bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bậc mầm non, phổ thông.

Trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn: Mầm non 96,3% (trên chuẩn 32%); tiểu học 99,1% (trên chuẩn 68%); trung học cơ sở 98% (trên chuẩn 57,1%); trung học phổ thông 100% (trên chuẩn 12,1%).

Điều động, bổ nhiệm giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 10 năm 2016 phê duyệt “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 tỉnh Gia Lai”.

Đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp của tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, Hiện nay, toàn tỉnh có 683 cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề, trong đó có 493 giáo viên dạy nghề cơ hữu, gồm 19 thạc sỹ, 223 đại học, 68 cao đẳng, 183 trung cấp (chủ yếu là giáo viên dạy nghề lái xe), đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Các chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục của tỉnh được thực hiện cơ bản đầy đủ, đúng và kịp thời, đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và dạy học.

Công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị cho đội ngũ nhà giáo được thực hiện thường xuyên thông qua các đợt bồi dưỡng chính trị vào dịp hè; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

Việc phát triển đảng, tổ chức đảng, đoàn thể trong các trường học được quan tâm sâu sát. Hiện nay, tất cả các đơn vị trường học công lập từ bậc mầm mon đến phổ thông đều có tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ nữ công theo quy định.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG