The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ia Grai: Văn hóa - xã hội qua nửa nhiệm kỳ đạt kết quả tốt
13/07/2018 - Lượt xem: 475
Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ được quan tâm; tính đến cuối năm 2017, số lao động được giải quyết việc làm 4.596 lao động, đạt 51,1% so với nghị quyết.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Tổ chức quy hoạch sắp xếp lại hệ thống trường lớp phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở được chú trọng; tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi tiểu học đến trường hàng năm là 98%, đạt 100% nghị quyết; toàn huyện có 22 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 81,5% nghị quyết. Tuy nhiên, vừa qua thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh về không hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, bố trí, sắp xếp, luân chuyển lại đội ngũ giáo viên; huyện đã tiến hành thanh lý 151 giáo viên đang hợp đồng giảng dạy tại các đơn vị trường học; việc thanh lý giáo viên hợp đồng dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học nên giáo viên phải đứng giảng dạy nhiều lớp, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng của một bộ phận giáo viên và phụ huynh học sinh.

Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; toàn huyện có 13/13 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, đạt 100 % nghị quyết; 13/13 trạm y tế xã có bác sỹ, đạt 100% nghị quyết.

Các đối tượng, gia đình chính sách, người có công thường xuyên được quan tâm, giải quyết chế độ kịp thời; hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ được quan tâm; tính đến cuối năm 2017, số lao động được giải quyết việc làm  4.596 lao động, đạt 51,1% so với nghị quyết.

Hiện nay trên địa bàn huyện còn 12 xã vùng II, 29 làng đặc biệt khó khăn (của xã vùng II); huyện đã tập trung triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ cho nhân dân do đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm là 2%, đạt Nghị quyết đề ra; tính đến cuối năm 2017 trên địa bàn huyện còn 2.710 hộ nghèo, chiếm 10,49%, hộ cận nghèo là 2.535 hộ, chiếm 9,82%; hộ nghèo giao đình chính sách còn 42 hộ, chiếm 0,16%.

Tính đến nay 100% xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm, có 99% số hộ sử dụng điện, đạt 100% nghị quyết đề ra (nghị quyết 99%). Toàn huyện có 99% số hộ sử dụng nước sạch, đạt 100% nghị quyết đề ra.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG