<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

12/05/2017 - Lượt xem: 639
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương về triển khai “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”, trong những năm qua,, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể đến các địa phương, đơn vị tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách một cách hiệu quả, thiết thực; xác định rõ mục tiêu, triển khai nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với đặc thù của địa phương.

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Từ năm 2013 đến nay, thường trực cấp ủy, ban tuyên giáo, thư viện và trung tâm bồi dưỡng cấp huyện, đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tiếp nhận được 08 đợt sách với trên 480 ấn phẩm. Cụ thể: Năm 2013 đến năm 2015: Mỗi năm nhận 02 đợt; mỗi đợt nhận từ 60 đến 66 ấn phẩm; năm 2016 nhận 01 đợt; mỗi xã, phường, thị trấn nhận 22 ấn phẩm và 01 đĩa CD - AUDIO; năm 2017, mỗi xã, phường, thị trấn nhận 01 đợt với 20 ấn phẩm. Nhìn chung, các bộ sách trong Đề án được biên soạn ngắn gọn, một số được giới thiệu dưới dạng hỏi, đáp dễ hiểu, dễ tiếp thu, cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, các kiến thức về văn hóa - xã hội, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số ấn phẩm hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu, trình độ của cán bộ xã, phường, thị trấn, thu hút nhiều lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở tham khảo, nghiên cứu, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác.

Sau khi tiếp nhận sách, các xã, phường, thị trấn đã tiến hành lập sổ quản lý sách và tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc sách. Đa số các tủ sách đều do cán bộ văn phòng hoặc tư pháp quản lý. Một số địa phương đã tổ chức luân chuyển sách xuống các tổ dân phố, làng, bản, thôn để phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân; đồng thời, tổ chức các hình thức phục vụ phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc và mượn sách.

Qua khảo sát thực tế tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, các ấn phẩm được phân loại và sử dụng theo hướng: 01 bộ sách được bổ sung vào tủ sách xã, phường, thị trấn để làm tư liệu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu; bộ sách còn lại gồm các đầu sách về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, sách phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đảng ủy xã quản lý và sử dụng. Các đầu sách về xây dựng chính quyền, sách hỏi - đáp các văn bản pháp luật… được chuyển cho khối nhà nước quản lý và sử dụng.

Đối tượng tham gia nghiên cứu, khai thác và sử dụng sách do Đề án trang bị phần lớn là cán bộ, đảng viên, công chức xã, phường, thị trấn, cựu chiến binh và một bộ phận nhân dân. Hệ thống kiến thức của các đầu sách đã góp phần cung cấp các kiến thức, tài liệu hướng dẫn cho cán bộ cơ sở thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu, tham khảo, học tập nâng cao trình độ kiến thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Đa số các xã, phường, thị trấn đều phân công, cử một cán bộ làm công tác tiếp nhận, quản lý khai thác sử dụng các ấn phẩm của Đề án theo chế độ kiêm nhiệm (các chức danh như: Bí thư đoàn xã, công chức tư pháp - hộ tịch, cán bộ văn phòng - thống kê…). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 222 tủ sách của Đề án đặt tại các xã, phường, thị trấn và 17 phòng đọc thư viện tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố với trên 10.000 đầu sách các loại.

Các tủ sách chủ yếu được đặt tại các vị trí như: Nhà văn hóa xã, bưu điện văn hóa xã, phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, phòng tư pháp - hộ tịch, phòng tiếp dân để nhân dân có thể đọc, tìm hiểu trong thời gian chờ làm thủ tục hành chính. Các tài liệu chủ yếu trong tủ sách, bao gồm: Các loại sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiệp vụ công tác Đảng; Luật; Bộ Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, sức khỏe, y học đời sống, lịch sử, văn hóa - xã hội… Số lượng đầu sách trung bình của mỗi tủ sách khoảng 500 quyển. Công tác quản lý, bảo quản tài liệu của tủ sách được các xã, thị trấn thực hiện chu đáo nhằm đảm bảo nhu cầu tìm hiểu về các lĩnh vực của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Kinh nghiệm cho thấy, để việc khai thác, sử dụng sách có hiệu quả, cán bộ được phân công quản lý sách phải nhiệt tình trong công việc, để hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tìm đọc, tra cứu tìm hiểu kiến thức, thông tin. Trong công tác quản lý, tổ chức phong trào đọc sách ở cơ sở, cần hợp nhất các nguồn sách (từ tủ sách lý luận chính trị, sách pháp luật, bưu điện văn hóa…) với nguồn sách của Đề án gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phù hợp với đối tượng tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách.

Cần có hình thức luân chuyển sách phù hợp từ ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về các thôn, làng, tổ dân phố (vì việc bố trí tủ sách như hiện nay nhiều nơi chưa hiệu quả) để nhiều cán bộ, công chức, người dân được tiếp cận thông tin từ nguồn sách của Đề án.

Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, sử dụng sách của Ðề án; đồng thời, có giải pháp linh hoạt, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách. 

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Phố núi hân hoan đón chào năm mới

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ xây dựng Quốc Môn

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023250
THB728.23758.61
SGD17016.6917202.53
SEK2473.662535.94
SAR6171.826413.99
RUB349.38389.32
NOK2648.192731.2
MYR5656.865730.09
KWD76230.9479222.05
KRW20.3121.06
JPY204.47210.81
INR324.51337.24
HKD2934.322978.25
GBP29811.6130076.98
EUR26113.7426766.05
DKK3462.243570.76
CHF22971.2923268.66
CAD17439.8217630.29
AUD16491.0216671.13
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Hướng dẫn khai chữ ký số
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG