15/05/2017 - Lượt xem: 299
Xác định việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập.

 Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành giáo dục, hội khuyến học các cấp, cùng với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Năm 2008 là năm đầu tiên phát động chủ trương này, bước đầu triển khai thực hiện, toàn tỉnh có 19.830 gia đình đăng ký và đã có 6.936 gia đình được công nhận là gia đình hiếu học. Một số địa phương triển khai tốt, như: Thành phố Pleiku, thị xã An Khê và ở các vùng thị trấn có điều kiện kinh tế xã hội phát triển. Tính đến năm 2013, toàn tỉnh có 50.166 gia đình đăng ký và có 35.473 gia đình được công nhận là gia đình hiếu học. Nhiều dòng họ đã chủ động, tích cực thành lập các chi hội khuyến học dòng họ, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích học tập khá, giỏi, tạo điều kiện để con em có ddieeeuf kiện tham gia học tập. Những việc làm này đã trở thành hoạt động thường xuyên và là nguồn động viên to lớn đối với học sinh, sinh viên và mỗi gia đình trong dòng họ. Đến nay, đã có 2.490 gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học được các cấp hội đề nghị xét khen thưởng. Trong đó: Tỉnh Hội, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và huyện hội tặng giấy khen cho 2.471 cá nhân và tập thể; Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen cho 19 gia đình và cộng đồng khuyến học.

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 190/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong hai năm 2014 và 2015, hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện thí điểm xây dựng các mô hình học tập. Các bước tiến hành đã có sự chuẩn bị từ việc nâng cao nhận thức của hội viên và cán bộ hội đi đôi với sự chỉ đạo điểm. Hoạt động của các tổ chức hội tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; tiếp nối, kế thừa kinh nghiệm từ phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học trước đây ở mức độ cao hơn. Đến đầu năm 2017 có 64.780 gia đình, 175 dòng họ, 296 cộng đồng học tập cấp thôn, làng và 16 cộng đồng học tập cấp xã đăng ký xây dựng các mô hình học tập.

Nhằm tạo điều kiện về vật chất cho học sinh, sinh viên tham gia học tập, các cấp hội khuyến học địa phương đã quan tâm xây dựng, phát triển quỹ khuyến học, thông qua các hình thức, như: Vận động đóng góp ngày lương của cán bộ, công chức; vận động tài trợ đóng góp của các tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh, kể cả sự hỗ trợ kinh phí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Trung ương Hội cấp về cho Hội Khuyến học tỉnh. Trong 10 năm, hội khuyến học các cấp đã huy động được hơn 28,8 tỷ đồng; cấp 57.987 suất học bổng (bằng tiền, bằng hiện vật như: Xe đạp, áo, quần, sách vở…) trị giá hơn 21,8 tỷ đồng. Nhờ đó, đã tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo, con em gia đình chính sách; động viên học sinh nghèo vượt khó học giỏi đến trường, sinh viên nghèo đang học ở các trường đại học, cao đẳng tích cực học tập. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần nhân rộng, phát triển mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học trên địa bàn.

Kết quả của việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học là đã góp phần tạo ra những con người có ích cho cộng đồng, cho xã hội và nhất là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

                                                                                                Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

[Video]: Phất lên từ nuôi rắn ráo trâu

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2331023390
THB705.01734.41
SGD17007.717193.35
SEK2616.492682.34
SAR6209.586453.2
RUB354.01394.47
NOK2827.752916.37
MYR5609.635682.22
KWD77011.9880033.31
KRW20.321.58
JPY204.62208.94
INR320.42332.99
HKD2964.63008.97
GBP30623.2130895.64
EUR27332.1927575.34
DKK3625.353738.97
CHF24047.0924358.26
CAD17932.4318128.18
AUD16886.6917071.02
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG