<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

29/05/2018 - Lượt xem: 193
Để thực hiện tốt, có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, tỉnh đã xác định với quyết tâm cao đổi mới hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ y tế và đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế.


Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh nguồn GLO

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành ttỉnh tới huyện, xã, thôn, làng; đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.

Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (CDC Gia Lai) trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị dự phòng tuyến tỉnh. Thực hiện thống nhất mô hình mỗi huyện có một Trung tâm Y tế thực hiện đa chức năng, gồm: Cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện.

Tập trung phát triển hoàn thiện các bệnh viện tuyến tỉnh. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ngoài công lập, đặc biệt là các mô hình hoạt động không vì lợi nhuận.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống y tế, trong khám, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập. Tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động đối với các bệnh viện tư nhân; khuyến khích phát triển các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư­ nhân tại thành phố Pleiku, thị xã An Khê, Ayun Pa và các phòng khám đa khoa ở những nơi tập trung đông dân cư­, các khu vực xa cơ sở y tế công lập. Khuyến khích phát triển mô hình “Bác sỹ Gia đình”, mô hình “Chăm sóc sức khỏe tại nhà”. Từng bước thực hiện khám, chữa bệnh tư­ theo hình thức bảo hiểm y tế.

Ưu tiên bố trí ngân sách chi cho y tế, tập trung chi cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới các lĩnh vực phong, lao, tâm thần...

Thực hiện nguyên tắc y tế công cộng do ngân sách nhà nước bảo đảm là chủ yếu. Khám, chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả. Chăm sóc sức khỏe ban đầu do bảo hiểm y tế, người dân và ngân sách nhà nước cùng chi trả; bảo hiểm y tế đối với người lao động phải do người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp; ngân sách nhà nước bảo đảm đối với một số đối tượng chính sách. Huy động các nguồn lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo lộ trình và chủ trương của nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Có chính sách ưu đãi về đất đai để khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế. 

Đa dạng hoá các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu), tập trung vào cung cấp dịch vụ chất lượng cao, theo yêu cầu.

Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các “nhóm lợi ích”, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Duy trì và triển khai có hiệu quả hoạt động của Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Gia Lai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ về tài chính cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong chăm sóc y tế.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523255
THB718.49748.46
SGD17064.417250.76
SEK2469.372531.54
SAR6173.326415.54
RUB358.49399.47
NOK2665.62749.16
MYR5665.035738.36
KWD76398.3679396.02
KRW19.8420.87
JPY206.33212.32
INR334.91348.05
HKD2935.472979.42
GBP30455.6630726.75
EUR26080.126731.56
DKK3457.93566.29
CHF23193.523493.74
CAD17172.3217359.86
AUD16309.9516488.07
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG